Opvoeding: tips van experts

Luister waar en wanneer je wil naar onderstaande boeiende podcasts over opvoeden en opgroeien.

Ouderschap ziet er elke dag anders uit, soms zelfs elk uur. Vertedering en trots, maar ook onzekerheid en conflicten. Het hoort er allemaal bij. Als je even vast lijkt te zitten in je eigen opvoedingssituatie, zijn ervaringen van andere ouders, of de blik van experts vaak verrijkend.

‘Verbinding en afgestemd opvoeden, geweldloze communicatie, hoogsensitief opvoeden, ontwikkeling van het brein, de invloed van stress, hechting, temperamentvolle kinderen, zelfvertrouwen bij kinderen, motivatie, autonomie en zelfsturing, omgaan met emoties, pubergedrag, kinderopvang, mediaopvoeding, zindelijkheid, ouderschap en scheiding, weerbaarheid…’, ongetwijfeld heel wat thema’s waar je graag anderen over wil beluisteren!

programma