browse (16).jpg

Inschrijven basisonderwijs

Alle scholen voor het gewoon kleuter- en lager onderwijs te Gent volgen een gemeenschappelijke inschrijvingsregeling.

De Gentse scholen hanteren dezelfde aanmeldings- en inschrijvingsperiodes. Deze regeling geldt voor alle kinderen die voor de eerste keer naar school gaan (instappers) én voor de kinderen die een nieuwe school wensen vanaf het volgende schooljaar.

Wil u inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 in een school in Gent? Contacteer de school om uw kind in te schrijven of om het op de wachtlijst te zetten.

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 ?

Ouders zonder toegang tot het internet kunnen zich wenden tot een school of gebruik maken van een publieke computer met internetverbinding.

Een kind mag pas naar de kleuterschool gaan vanaf de eerste instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is. Er zijn elk schooljaar 7 instapdata, namelijk de eerste schooldag na elke vakantieperiode (zomer-, herfst-, kerst-, krokus, paas- en Hemelvaartvakantie) en de eerste schooldag van februari. Het moment dat een kind start heeft geen invloed op de inschrijving. Inschrijvingen gebeuren volgens geboortejaar.

Inschrijven voor het huidige schooljaar gebeurt via de school zelf en kan als er een vrije plaats is. School in je Buurt laat ouders kennismaken met de scholen in hun buurt. Leer de scholen beter kennen voor je een keuze maakt.

De scholen voor het buitengewoon onderwijs werken voor de eerste keer ook met een aanmeldprocedure voor de inschrijvingen van volgend schooljaar. Voor het huidige schooljaar gaan ouders naar de school zelf om een inschrijving te vragen.