browse (16).jpg

Inschrijven basisonderwijs

Alle scholen voor het gewoon kleuter- en lager onderwijs te Gent volgen een gemeenschappelijke inschrijvingsregeling.

De Gentse scholen hanteren dezelfde aanmeldings- en inschrijvingsperiodes. Deze regeling geldt voor alle kinderen die voor de eerste keer naar school gaan (instappers) én voor de kinderen die een nieuwe school wensen vanaf het volgende schooljaar.

Er zijn 3 periodes:

  • Voorrangsperiode voor instappers die broer of zus zijn van een kind die al in de school ingeschreven is en voor kinderen van personeel: 18-29 januari 2021
  • Aanmeldingsperiode voor alle kinderen: 24 februari -19 maart 2021 (tot 12 uur 's middags)
  • Inschrijvingsperiode voor kinderen van ouders die geen gebruik maakten van de aanmeldingsprocedure: vanaf 6 mei 2021

 

Ouders zonder toegang tot het internet kunnen zich wenden tot een school of gebruik maken van een publieke computer met internetverbinding.

Een kind mag pas naar de kleuterschool gaan vanaf de eerste instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is. Er zijn elk schooljaar 7 instapdata, namelijk de eerste schooldag na elke vakantieperiode (zomer-, herfst-, kerst-, krokus, paas- en Hemelvaartvakantie) en de eerste schooldag van februari. Het moment dat een kind start heeft geen invloed op de inschrijving. Inschrijvingen gebeuren volgens geboortejaar.

Inschrijven voor het huidige schooljaar gebeurt via de school zelf en kan als er een vrije plaats is.

Inschrijven voor het buitengewoon onderwijs gebeurt via de school zelf en kan als er een vrije plaats is.