Welzijnspremies en tegemoetkomingen

Lees hier meer over premies, tegemoetkomingen en subsidies die inspelen op een aantal welzijnsbehoeften.

Gratis vuilniszakken en ophaalkrediet

Gentenaars met een beperkt leefbudget ontvangen elk jaar gratis huisvuilzakken via IVAGO of krijgen een verhoging van hun ophaalkrediet. Het basisbedrag is € 42 maar kan oplopen tot € 126 voor gezinnen met 5 personen of meer.

Lees meer over de voorwaarden van deze tegemoetkoming


Sociaalpedagogische toelage (thuisverzorging van personen met een handicap)

Stad Gent geeft een toelage van € 100 per jaar voor de thuisverzorging van personen met een handicap. Het gaat om kinderen, personen ouder dan 18 jaar die in verlengde minderjarigheid geplaatst zijn en personen ouder dan 18 jaar die onder het beschermingsstatuut bewindvoering staan.

Lees hier meer over de voorwaarden van deze toelage


Subsidie voor incontinentie, stomazorgnood en peritoneale dialyse

Patiënten die incontinent zijn, een stoma dragen of nood hebben aan peritoneale dialyse kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Je kan € 45 per persoon per jaar krijgen.

Lees hier meer over de voorwaarden van deze subsidie


Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Ben je ouder dan 65 jaar en heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen en schoonmaken? Dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Lees meer op de website van de Federale Overheid - Personen met een handicap

Korting bij de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast

Bent je een beschermde afnemer op het ogenblik van de aankoop? Vraag dan vóór de aankoop van het toestel je kortingsbon aan bij je distributienetbeheerder elektriciteit.