Huis van het Kind Gent

Ondersteun jij of jouw organisatie Gentse gezinnen en wil je actief meewerken om het aanbod nog beter te maken? Ontdek Huis van het Kind.

Huis van het kind

‘Huis van het Kind Gent’ is een samenwerking om het aanbod in de preventieve gezinsondersteuning in Gent nog beter te maken. Het is geen fysiek huis, maar een netwerk van Gentse organisaties die (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren ondersteunen bij kinderopvang, mentaal welbevinden, gezondheidszorg, onderwijs, vrije tijd, ouderschap en opvoeding, jeugdhulp en zo veel meer. 

Een aantal keer per jaar komen de leden van het netwerk samen om dit aanbod nog beter op elkaar af te stemmen, blinde vlekken of overlap te vinden, kennis en ervaringen uit te wisselen, samen acties te ondernemen en om het aanbod nog beter bekend te maken bij Gentse gezinnen. Alle leden van het netwerk kiezen samen de prioritaire acties. Nadien komt een deel van de leden samen per thema of per wijk om deze acties uit te werken. Een netwerkondersteuner begeleidt het proces. 

Professionalisering

Het netwerk Huis van het Kind Gent zet graag in op gedeelde professionalisering van alle praktijkmedewerkers in Gent, actief in de preventieve gezinsondersteuning. 

De partners van het Groeiteam, Huis het Kind Gent en Brede Instap Samen1Pplan Gent bieden samen een trainingsplan aan ifv de gedeelde onthaalfunctie voor Gentse gezinnen. Het trainingsplan bestaat uit verschillende onderdelen: vormingen, intervisies en (online) kennisbaden.

Voor al wie in Gent in aanraking komt met vragen van gezinnen (ouders, kinderen, jongeren, studenten, opvoedingsverantwoordelijken...) over opgroeien, opvoeden, leren, vrije tijd; en wil groeien in het opnemen van zijn of haar onthaalrol voor Gentse gezinnen.  

Stuur een mailtje naar huisvanhetkind@stad.gent als je telkens wil uitgenodigd worden voor de volgende training (vorming, intervisie of (online) kennisbad).

Jaarverslagen en actieplannen

Het Gentse netwerk Huis van het Kind stelt gedeeld inhoudelijke pijlers voorop waar ze deze legislatuur samen aan willen werken. Onder iedere pijler voeren diverse partners uit het netwerk elk jaar tal van organisatie-overschrijdende acties uit. Ben je geïnteresseerd in deze pijlers en acties? 

Leden van het netwerk 

Het netwerk ‘Huis van het Kind Gent’ bestaat uit:

 • Actief vzw
 • Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent
 • Amal vzw
 • aPart vzw
 • AZ St Lucas Gent - sociale dienst
 • Buitenschoolse Opvang Activiteiten Regie
 • CAW Oost-Vlaanderen
 • Centrum voor Ambulante Revalidatie Oostakker
 • Centrum voor Ambulante Revalidatie Sint-Lievenspoort
 • Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Sloeberhof
 • Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 't Kinderkasteeltje
 • Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent
 • CLB GO!
 • CLB Stad Gent
 • Community Health Workers Gent
 • Conventie psychologische functies in de eerstelijn
 • De Fontein- Junior
 • Dienst Kinderopvang  Stad Gent regie kinderopvang
 • Dienst Regie gezondheid en zorg Stad Gent
 • Eerstelijnszone Gent
 • Expertise Centrum Kraamzorg De Kraamkaravaan
 • Familiehulp vzw
 • Familiezorg O-VL
 • Fiola vzw
 • Gentse Spruiten vzw
 • Gentse Wijkgezondheidscentra
 • Gezinsbond
 • GO scholengroep Gent
 • HSP Vlaanderen VZW
 • Inloopteam De Sloep-i-mens vzw
 • Inloopteam Nieuw Gent i-mens vzw
 • Inloopteam Wiegwijs vzw
 • JONG vzw
 • Kind & Gezin Gent
 • Kompanjon vzw
 • Kompas vzw
 • Lejo vzw- Tienerouders
 • Lionshulp vzw
 • Logo Gezond+
 • LOP Gent basisonderwijs
 • LOP Gent Secundair Onderwijs
 • MFC-Thuisbegeleiding | vzw Sint-Lievenspoort
 • OC Nieuwe Vaart
 • Onderwijs Stad Gent
 • Onderwijscentrum Gent
 • Opvoedingswinkel Gent
 • Ouders voor Inclusie / Steunpunt voor Inclusie
 • PCBKGGL vzw
 • Politie Gent wijk Wondelgem
 • Rebelle vzw
 • Samen1Plan Gent-Scheldekracht
 • Solidaris vzw
 • Stedelijk onderwijs Gent-pedagogische begeleiding
 • Team mondiale solidariteit
 • TOPunt vzw
 • Uilenspel vzw
 • VBJK vzw
 • VCLB
 • VCOK vzw

Realisatie: Groeiteam 

Een voorbeeld van wat het netwerk Huis van het Kind Gent doet is het Groeiteam. Onze stad heeft een rijk aanbod aan organisaties die werken rond onderwijs, opvoeding en jeugd. Het is niet altijd eenvoudig om daarin je weg te vinden. Met het Groeiteam maken we dit aanbod in Gent toegankelijker. Kinderen, jongeren, volwassenen en begeleiders kunnen er op 1 plek terecht voor alle vragen rond opgroeien, opvoeden en leren. 

Verschillende partners van het netwerk werkten samen om het Groeiteam mogelijk te maken: JONG vzw, inloopteam Wiegwijs, inloopteam Nieuw Gent i-Mens, inloopteam De Sloep i-Mens, Centra voor Leerlingenbegeleiding/TOPunt vzw, dienst Kinderopvang, Opvoedingswinkel Gent en Jeugddienst Gent. 

Nog vragen? 

Wil je meer te weten komen over de structuur en organisatie van het netwerk Huis van het Kind Gent? Neem contact op met huisvanhetkind@stad.gent.