Huis van het kind - Gent

Huis van het Kind Gent

Ondersteun jij of jouw organisatie Gentse gezinnen en wil je actief meewerken om het aanbod nog beter te maken? Ontdek Huis van het Kind.

‘Huis van het Kind Gent’ is een samenwerking om het aanbod in de preventieve gezinsondersteuning in Gent nog beter te maken. Het is geen fysiek huis, maar een netwerk van Gentse organisaties die (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren ondersteunen bij kinderopvang, mentaal welbevinden, gezondheidszorg, onderwijs, vrije tijd, ouderschap en opvoeding, jeugdhulp en zo veel meer. 

Een aantal keer per jaar komen de leden van het netwerk samen om dit aanbod nog beter op elkaar af te stemmen, blinde vlekken of overlap te vinden, kennis en ervaringen uit te wisselen, samen acties te ondernemen en om het aanbod nog beter bekend te maken bij Gentse gezinnen. Alle leden van het netwerk kiezen samen de prioritaire acties. Nadien komt een deel van de leden samen per thema of per wijk om deze acties uit te werken. Een netwerkondersteuner begeleidt het proces. 

Leden van het netwerk 

Het netwerk ‘Huis van het Kind Gent’ bestaat uit:

Stad Gent en OCMW Gent (Opvoedingswinkel, Brede school, brugfigurenproject, Jeugddienst, dienst Kinderopvang, kinderarmoede, …), Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG), Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB, VCLB, CLB GO! en TOPunt vzw), Gezinsbond, Familiehulp vzw,  Familiezorg vzw, Fiola vzw, Huisartsenvereniging Gent (HVG), i-mens, Amal vzw, Samen1Plan, De Sloep vzw, Solidaris, Wiegwijs, Gentse Spruiten, Kind & Gezin, Kompanjon vzw, Kraamkaravaan, LEJO vzw, Uilenspel, VCOK, Vzw Jong, Wijkgezondheidscentra. 

Realisatie: Groeiteam 

Een voorbeeld van wat het netwerk Huis van het Kind Gent doet is het Groeiteam. Onze stad heeft een rijk aanbod aan organisaties die werken rond onderwijs, opvoeding en jeugd. Het is niet altijd eenvoudig om daarin je weg te vinden. Met het Groeiteam maken we dit aanbod in Gent toegankelijker. Kinderen, jongeren, volwassenen en begeleiders kunnen er op 1 plek terecht voor alle vragen rond opgroeien, opvoeden en leren. 

Verschillende partners van het netwerk werkten samen om het Groeiteam mogelijk te maken: JONG vzw, inloopteam Wiegwijs, inloopteam Nieuw Gent i-Mens, inloopteam De Sloep i-Mens, Centra voor Leerlingenbegeleiding/TOPunt vzw, dienst Kinderopvang, Opvoedingswinkel Gent en Jeugddienst Gent. 

Nog vragen? 

Wil je meer te weten komen over de structuur en organisatie van het netwerk Huis van het Kind Gent? Neem contact op met huisvanhetkind@stad.gent.