Wij slaan de brug Podcast

Luister naar de podcast van de Gentse brugfiguren. Ontdek hoe zij school, gezin en buurt dichter bij elkaar brengen.

In meer dan 40 Gentse basisscholen en 13 secundaire scholen slaan brugfiguren de brug tussen school, gezin en buurt. Hoe doen ze dat? Beluister de verschillende afleveringen en je krijgt een goed idee van hun dagelijkse werking. Elke aflevering duurt ongeveer 20 minuten.

Armoede, onbetaalde schoolfacturen & kostenbewust onderwijs

Hoe werken we in Gentse scholen rond armoede en kostenbewust onderwijs? Welke rol spelen de brugfiguren daarin?

 Aan het woord:

 • Joke Blomme, beleidsmedewerker Onderwijs en Armoede 
 • Kim Breen, consulent bij Kinderen Eerst
 • Pieter Dejonghe, brugfiguur in het secundair onderwijs
 • Zehra Karademir, brugfiguur in het lager onderwijs
 • Michael, ouder bij Zehra

Brugfiguren als brede ondersteuner van het gezin

Welke problemen ervaren gezinnen? Hoe ondersteunen brugfiguren kwetsbare gezinnen? Wat is de wisselwerking met de school?

 Aan het woord:

 • Karolien Bracke, leerkracht lager onderwijs
 • Ingrid De Bock, brugfiguur in het lager onderwijs
 • Saartje Emmaneel, brugfiguur in het secundair onderwijs
 • Carine Ponnet, leerlingenbegeleidster in het secundair onderwijs
 • Afef, ouder bij Ingrid

Brugfiguren als promotor van een brede leer- en leefomgeving

In Gent streven we naar een brede leer- en leefomgeving. Hoe doen we dat? Wie zijn hierin onze partners?

 Aan het woord:

 • Ingrid Antheunis, Brede School-coördinator
 • Sigrid D'Hulster, brugfiguur in het lager onderwijs
 • Helga Van De Pol, zorgcoördinator in het lager onderwijs
 • Inne Vervaecke, brugfiguur in het secundair onderwijs
 • Petra, leerling bij Inne

Preventieve huisbezoeken

De relatie die jongeren met onderwijs hebben, stopt uiteraard niet wanneer om vier uur de schoolbel rinkelt. Een partnerschap met ouders is cruciaal wanneer we willen dat meer jongeren afstuderen met een diploma of kwalificatie.

Brugfiguren zoals Joke Waelput, die vanuit Onderwijscentrum Gent gecoacht worden door Nathalie Van Wassenhove, kunnen een rol spelen. Via preventieve huisbezoeken leren ze meer over de thuiscontext van nieuwe leerlingen uit de eerste graad. Melissa Lurquin, zorgcoördinator en leerkracht in het KTA-GITO Groenkouter, vertelt hoe die kennis helpt om ouders te betrekken en leerlingen beter te begeleiden. Leerling Ceyda en haar vader getuigen over de rol die brugfiguur Joke voor hen speelde.

Na het beluisteren van deze aflevering weet je waarom het belangrijk is om de brug te slaan tussen gezin en school, hoe een preventief huisbezoek hiertoe bijdraagt en wat de meerwaarde van dit bezoek is voor gezin en schoolteam.

Instapmomenten en kleuterparticipatie

Kinderen kunnen bij ons naar school van zodra ze 2,5 jaar zijn, maar het contact tussen ouders en scholen begint al zo’n anderhalf jaar voor die eerste schooldag. Niet alleen de instap, maar ook de momenten daarvoor zijn belangrijk. Onderwijscentrum Gent zet dan ook actief in op projecten rond kleuterparticipatie.

In Gent slaan brugfiguren in meer dan 40 basisscholen en 13 secundaire scholen de brug tussen school, gezin en buurt. In deze podcast vertellen brugfiguren zoals Cindy Van Kerckvoorde en Fien Verschelde en consulenten als Sarah Devadder hoe zij de drempel op scholen helpen verlagen.

Inspraak en advies ouders

Op welke manier krijgen ouders inspraak in Gentse scholen? Op welke terreinen kunnen ouders advies verlenen? Hoe ondersteunen brugfiguren dit?

Aan het woord:

 • Ferah Taskin, brugfiguur in het secundair onderwijs
 • Lies Cokelaere, brugfiguur in het lager onderwijs
 • Nathalie Van Wassenhove, coach brugfiguren

Ontmoeten

Waarom is werk maken van ontmoetingskansen belangrijk voor zowel schoolteam, ouders als leerlingen? Hoe kan dit concreet vorm krijgen? Twee brugfiguren lichten toe aan de hand van enkele voorbeelden”.

 Aan het woord:

 • Gülsa Meseli, brugfiguur in het lager onderwijs
 • Heike Maeyaert, brugfiguur in het lager onderwijs
 • Nathalie Van Wassenhove, coach brugfiguren
 • Greta, ouder bij Heike