Brugfiguren

Onderwijscentrum Gent ondersteunt alle scholen die actief inzetten op ouderbetrokkenheid. Dat gebeurt door kennisdeling, opleiding, consulting en coaching. In scholen waar de nood het hoogst is, worden brugfiguren ingezet.