Brugfiguren

Onderwijscentrum Gent ondersteunt alle scholen die actief inzetten op ouderbetrokkenheid door middel van een goed partnerschap tussen school en gezin. Dat gebeurt door kennisdeling, opleiding, consulting en coaching. In scholen waar de nood het hoogst is, worden brugfiguren ingezet.