Brugfiguren

Een kind ontwikkelt zich optimaal in een context waar school, gezin en buurt als partners samenwerken aan een uitdagende leer- en leefomgeving. Een brugfiguur ondersteunt en versterkt de school, de leerkracht en de ouders in hun onderlinge communicatie.

Hoe? Door samen met het schoolteam een actieplan op te stellen waarin de doelstellingen op maat van de school worden vertaald. Daarnaast bevordert de brugfiguur de communicatie met de buurt en de brede school.

Scholen die geen recht hebben op een brugfiguur, kunnen een trajectbrugfiguur inschakelen.

Lees onze visie.