TERUGBLIK op Dag van verzet tegen armoede

Vormings- en netwerkmoment voor schoolteams, onderwijs- en welzijnspartners.

Onderwijscentrum Gent - Dag van verzet tegen armoede

Meer en meer scholen worden geconfronteerd met kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zowel voor de school als voor de leerling en zijn omgeving is het van belang dat gekeken wordt naar een armoedebewuste en kostenbewuste aanpak om uitsluiting te voorkomen.

Hoe kan je de schoolkosten beheersen? Hoe ga je met ouders in gesprek over signalen die wijzen op armoede en uitsluiting? Hoe verbind je onderwijs en welzijn met elkaar? Op deze vragen probeerden we tijdens dit vormings- en netwerkmoment een antwoord te vinden.

Hier vind je de presentaties terug.

Checklist duidelijke brieven - De Zuidpoort
Presentatie aan de slag rond onbetaalde schoolfacturen - BIZ
Presentatie duidelijke brieven - De Zuidpoort
Presentatie keynote - Caroline Vrijens
Presentatie kostenbewust onderwijs - KRIJT
Presentatie krachtig digitaal communiceren - Lara Mondy
Presentatie minderjarigen zonder wettig verblijf - Geert Matthys
Presentatie netwerk rond de school - Brede School
Presentatie Onderwijscentrum Gent
Presentatie signalen van armoede herkennen - SAAMO
Presentatie spiegelmethodiek - JES
Tips en tools krachtig digitaal communicatie - Onze digitale platformen onder de loep
Tips en tools krachtig digitaal communiceren - Het verhaal van juf Samira
Tips en tools krachtig digitaal communiceren - Ouderavond omtrent gamen