Diversiteit

We helpen scholen om de diversiteit in de Gentse stedelijke samenleving als een hefboom in te zetten.

banner met verschillende rugzakken en tekst

Raadpleeg GIDS!

Onze GIDS, Gentse Inspiratiebank voor Diversiteit op School, loodst je door het diversiteitsaanbod voor schoolteams, leerkrachten en leerlingen.

Naar de GIDS!

Diversiteit is een realiteit in de Gentse stedelijke context. Mensen verschillen van elkaar en daarmee omgaan is een verrijking, maar ook een uitdaging. Voor Onderwijscentrum Gent is ‘diversiteit’ een breed begrip. Het verwijst naar de sociale, culturele en etnische verscheidenheid in onze samenleving. Mensen verschillen van elkaar qua interesses, bezigheden, zienswijzen, drijfveren, behoeften, thuistalen en -culturen. Elke klas en elke school is dus divers: overal zijn immers verschillen en gelijkenissen te vinden die een grote rol kunnen spelen in hoe mensen met elkaar omgaan.

Onderwijscentrum Gent ziet die diversiteit als een grote meerwaarde voor het Gentse onderwijs. Het kan een hefboom zijn voor kinderen en jongeren om zich zo goed en rijk mogelijk te ontwikkelen, en een troef die schoolteams en leraren kunnen uitspelen. Om scholen daarin te ondersteunen, zorgt Onderwijscentrum Gent voor een uitgebreid en divers aanbod voor scholen en schoolteams.

programma

Diversiteit

Een derde van de kinderen en jongeren in de Gentse scholen spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands. Op school is Nederlands de instructietaal, maar meertaligheid kan functioneel worden ingezet en als troef worden benut. Onderwijscentrum Gent ondersteunt, verbindt en inspireert leraren en schoolteams met betrekking tot taalvaardigheid Nederlands en meertaligheid. Wat het Onderwijscentrum zoal doet, ontdek je hier.

programma

Taal en meertaligheid

Functioneel meertalig leren in het secundair onderwijs

Wil je te weten komen hoe je meer uit je meertalige leerlingen kunt halen, en hoe je hun talige capaciteiten een actieve plaats kunt geven in je lespraktijk? Dan vind je hier meer informatie over functioneel meertalig leren, een concept dat door het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) werd ontwikkeld, en dat we vanuit Onderwijscentrum Gent vertaalden en uitwerkten richting het secundair onderwijs. Ga op verkenning en laat je inspireren door onze tools! Met dit project won Onderwijscentrum Gent overigens het Europees Talenlabel 2020.

programma

Functioneel meertalig leren