Diversiteit, dat spreekt vanzelf!

Maaike Van Liefde vertelt over het belang van een sterk diversiteitsbeleid op school en hoe het diversiteitstraject hen daarbij helpt.

Maaike, hoe komt het dat het thema ‘diversiteit’ zo hard leeft bij Sint-Barbaracollege? 

Maaike: “In 2018 deden we mee met de Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO). Uit de resultaten voor onze school bleek dat leerkrachten meer vorming en ondersteuning wilden om op een positieve manier met diversiteit in de klas om te gaan. Tot dan werd diversiteit - in het onderwijs in het algemeen maar ook in onze school - vaak gezien als ‘een uitdaging’ of ‘een probleem’. Het was dus hoog tijd voor een bewustzijnsverandering, bij zowel onze leerkrachten als bij onze leerlingen. Wij willen dat diversiteit in de klas als vanzelfsprekendheid wordt beschouwd.”   

Hoe zien jullie diversiteit dan? 

Maaike: “Heel breed. Voor ons vallen alle vormen van eigenheid en identiteit onder diversiteit zoals etnische afkomst, culturele achtergrond, religie, gender, seksuele geaardheid, uiterlijk, taal, enzovoort. We willen op Sint-Barbaracollege een veilige en aangename schoolomgeving creëren waar iedereen voluit zichzelf durft te zijn en dat geldt zowel voor de leerkrachten als de leerlingen. We geloven dat dat een stimulans is voor meer overleg en dialoog, nieuwe inzichten en creativiteit. Kortom, diversiteit komt het welbevinden en de groei- en leerkansen van de hele schoolgemeenschap ten goede.” 

Hoe willen jullie dat open schoolklimaat waar iedereen zich thuis voelt bereiken? 

Maaike: “Op heel wat manieren. We zijn in 2017 gestart met een werkgroep die onze visie op diversiteit neerschreef en daar heel wat acties aan koppelde. Dat zijn kleine zaken zoals de regenboogvlag op de speelplaats een plaats geven, het schoolreglement inzake kledingvoorschriften onder de loep nemen, ons pestbeleid en ons taalbeleid herbekijken, pleiten voor een evenredige en evenwichtige samenstelling van de bestuursorganen… Daarnaast zijn er ook grotere projecten zoals ons inclusietraject met KliQ en Çavaria, de oprichting van een Peer Support Group waar leerlingen zich kunnen opgeven om vertrouwenspersoon te zijn voor medeleerlingen met zorgen en/of problemen, of de verdere vorming van het lerarenkorps en de leerlingen door nascholingen en lezingenreeksen te organiseren rond diversiteitsthema’s.” 

Sint-Barbara neemt ook deel aan het diversiteitstraject van Onderwijscentrum Gent, Arteveldehogeschool en UGent? 

Maaike: “Dat klopt! Het traject ‘Diversiteit (h)erkennen en benutten’ is al heel waardevol geweest. Uiteindelijk bestaat er zoveel expertise rond diversiteit dat het niet altijd gemakkelijk is om een juiste keuze te maken. Het is heel fijn dat je via die samenwerking tot een gerichte leervraag komt en daarbij door alle partners verder op weg geholpen wordt. Waar wij het meest van opstaken, is van de leerbezoeken bij ons en bij de andere deelnemende scholen. Uiteindelijk kampen alle scholen met gelijkaardige uitdagingen en dan is het leerrijk om eens over het muurtje te kijken om te zien hoe zij daarmee omgaan. Elk leerbezoek heeft ons een lijstje vol ideeën en inspiratie opgeleverd, zoals de manier waarop we het ontmoetingsmoment met de ouders meer kunnen aangrijpen om de leerlingen beter te leren kennen, hoe we ex-OKAN’ers beter kunnen begeleiden, hoe we de sociale stage voor de leerlingen uit het vijfde jaar kunnen aanvullen met organisaties waar diversiteit centraal staat, enzovoort.”