Armoedebeleid

We werken aan kostenbewust onderwijs, studieondersteuning, maaltijden in het kleuter (onderzoek) en detecteren signalen uit het onderwijs.

Meer en meer kinderen groeien op in armoede. Scholen en leraren worden hier dagelijks mee geconfronteerd: lege brooddozen, kinderen die ‘s ochtends honger hebben, meer ouders die de schoolrekening niet kunnen betalen, gezinnen met problematische woonsituaties, …

Om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te geven, is het belangrijk om te werken aan de randvoorwaarden om tot leren te komen. Daarom bekijken we leerlingen in hun volledige context. We werken nauw samen met welzijnsorganisaties om gelijke (onderwijs)kansen voor alle Gentse leerlingen en hun gezin te bieden.

programma