Lekker(s) Op School

Tot juni 2025 krijgen kleuters op acht Gentse scholen een gratis of goedkopere maaltijd. Gelijke onderwijskansen van bij de de schoolstart.

Onderwijscentrum Gent - Lekkers op school

Slotevent Lekker(s) Op School

Twee schooljaren lang experimenteerden we op acht Gentse scholen met betaalbare, gezonde en duurzame maaltijden. Ontdek de resultaten!

Schrijf je hier in!

Tot eind juni 2025 krijgen kleuters op acht Gentse scholen een gratis of goedkopere maaltijd. De stad streeft naar gelijke onderwijskansen van bij de schoolstart en onderzoekt binnen het project ‘Lekker(s) Op School’ hoe zoveel mogelijk kleuters toegankelijke, betaalbare, gezonde en duurzame maaltijden op school kunnen krijgen.

Binnen de proeftuin krijgen 665 kleuters, verspreid over 8 scholen, een goedkopere of gratis maaltijd gedurende vier schooldagen per week. Er worden verschillende scenario’s uitgetest: ofwel gaat het om een 10-uurtje, een warme maaltijd of een gezonde aanvulling op de eigen brooddozen die kleuters meebrengen naar school. Doel is alle kinderen een gezonde, duurzame en lekkere maaltijd te geven. Het proefproject loopt tot het einde van het schooljaar in juni 2025 met een projectbudget van 1,5 miljoen euro.

HIVA-KU Leuven en HOGENT onderzoeken gedurende twee jaar hoe betaalbare en gezonde voeding op school het welbevinden en de ontwikkelingskansen van kleuters kan beïnvloeden. Ook de deelname aan het klasgebeuren én de betrokkenheid van ouders bij de school wordt meegenomen in de evaluatie. Daarnaast nemen de onderzoekers ook de rol van de school mee, en bekijken wat scholen nodig hebben om maaltijden te kunnen aanbieden. Hierbij wil stad Gent de praktische en administratieve belasting voor de scholen tot een minimum beperken.

De bedoeling is om haalbare scenario’s voor te stellen voor het Gentse (kleuter)onderwijs. Zo wil Gent zoveel mogelijk kleuters maximale kansen geven op school.

Op bezoek bij Basisschool Klimrek in de Brugse Poort
Vrije Basisschool Klimrek is één van de 8 deelnemende scholen. Daar eten alle kleuters al bijna een schooljaar lang elke middag een gratis gezonde, warme maaltijd. . Voor de maaltijden doet de school een beroep op vzw Ateljee,  een leverancier uit de sociale economie die werkt met lokale ingrediënten en inzet op gezonde verse maaltijden. Er wordt enkel vegetarisch gegeten, voor iedereen gelijk.

Proef samen met basisschool Klimrek van Lekker(s) Op School

 

Zelf aan de slag met duurzame en betaalbare maaltijden op school? Bekijk zeker het aanbod van Brooddoosnodig en Klimaatschool.