Kostenbewust onderwijs

Word een kostenbewuste school! Hier vind je handvaten voor kostenbeheersing en kostenbeleid op school met respect voor ouders en leerlingen.

Naar school zonder boeken of de schooluitstap skippen, voor heel wat kinderen in het Gentse onderwijs is het helaas een realiteit. In het secundair onderwijs kost een kind gemiddeld tussen 1000 en 1400 euro per jaar en dat is geen haalbare kaart voor elke ouder. Dat tonen ook de onbetaalde schoolfacturen. 11% ervan worden nooit betaald. Als school kun je heel wat ondernemen om hier iets aan te doen. Onderwijscentrum Gent wil scholen ondersteunen op 3 domeinen.

Bewustzijn rond armoede vergroten

Meer dan 1 op 5 kinderen in Gent groeit op in armoede. Dat betekent dat elke school geconfronteerd wordt met armoedeproblematiek. Een schoolteam dat kennis heeft over armoede, zich bewust is van de armoedeproblematiek op school, armoedesignalen kan herkennen en de welzijnsorganisaties in de buurt kent, maakt een groot verschil. 

 • Inspringtheater over ‘armoede en onderwijs’

  Dit theater gaat over de uitsluitingsmechanismen die gepaard gaan met armoede in het onderwijs. Acteurs en toeschouwers maken samen de voorstelling. Dit stuk kan gespeeld worden op jouw school tussen november 2023 en december 2024.

  Lees meer en boek ons inspringtheater
 • Zin om de wijk waar je werkt nog beter te leren kennen?

  Maak kennis met ‘Buurtwijzer’! Neem dit schooljaar deel aan een begeleide wandeling in jouw wijk rond ‘welzijn en onderwijs’ of ‘meertaligheid’. Verbreed je netwerk, kom op interessante plekken en benut de kracht van de buurt!

  Ontdek je wijk met 'Buurtwijzer'

Communicatie met ouders 

Respectvol en duidelijk communiceren met ouders is stap twee. Niet alle ouders zijn even (digitaal) geletterd. Dialoog met ouders helpt om af te toetsen of alle communicatie, ook die over kosten en betalingsmogelijkheden, helder is. Ook in de aanpak van onbetaalde schoolrekeningen, kan een goede communicatie een groot verschil maken voor ouders én kinderen. 

Kostenbeheersing en kostenbeleid op school

Het kostenbeleid op school is idealiter een verhaal van alle leerkrachten, leerlingen en ouders. Kosten in kaart (laten) brengen en erover praten, werkt heel sensibiliserend. Daarnaast zijn kritisch evalueren of alle kosten nodig zijn en creatieve oplossingen zoeken, speerpunten van een degelijk kostenbeleid op school.

Getriggerd om aan de slag te gaan en je school kostenbewuster te maken? Check dan zeker ons aanbod!

 • Lerend netwerk - Kostenbewust secundair onderwijs

  Laat je op dit lerend netwerk inspireren en wissel uit met andere secundaire scholen om zo zelf verdere stappen te zetten in een bewust armoedebeleid op jouw school.

  Lees meer
 • Traject: Samen aan de slag - een kostenbewust secundair onderwijs

  Stap in een begeleidingstraject en stel een armoede- en kostenbeleid op voor jouw secundaire school. Werk zo aan sensibilisering in armoede, communicatie en kostenbeheersing.

  Lees meer
Onderwijscentrum Gent - Nieuwsbrief

Elke cent telt

Debbie Mouton, directeur van het IVV Sint-Vincentius, is fier dat haar school doordrongen is van een kostenbewust beleid.

Lees meer