Kostenbewust onderwijs

Word een kostenbewuste school! Hier vind je handvaten voor kostenbeheersing en kostenbeleid op school met respect voor ouders en leerlingen.

Naar school zonder boeken of de schooluitstap skippen, voor heel wat kinderen in het Gentse onderwijs is het helaas een realiteit. In het secundair onderwijs kost een kind gemiddeld tussen 1000 en 1400 euro per jaar en dat is geen haalbare kaart voor elke ouder. Dat tonen ook de onbetaalde schoolfacturen. 11% ervan worden nooit betaald. Als school kun je heel wat ondernemen om hier iets aan te doen. Onderwijscentrum Gent wil scholen ondersteunen op 3 domeinen.

Bewustzijn rond armoede vergroten

Meer dan 1 op 5 kinderen in Gent groeit op in armoede. Dat betekent dat elke school geconfronteerd wordt met armoedeproblematiek. Een schoolteam dat kennis heeft over armoede, zich bewust is van de armoedeproblematiek op school, armoedesignalen kan herkennen en de welzijnsorganisaties in de buurt kent, maakt een groot verschil. 

Communicatie met ouders 

Respectvol en duidelijk communiceren met ouders is stap twee. Niet alle ouders zijn even (digitaal) geletterd. Dialoog met ouders helpt om af te toetsen of alle communicatie, ook die over kosten en betalingsmogelijkheden, helder is. Ook in de aanpak van onbetaalde schoolrekeningen, kan een goede communicatie een groot verschil maken voor ouders én kinderen. 

Kostenbeheersing en kostenbeleid op school

Het kostenbeleid op school is idealiter een verhaal van alle leerkrachten, leerlingen en ouders. Kosten in kaart (laten) brengen en erover praten, werkt heel sensibiliserend. Daarnaast zijn kritisch evalueren of alle kosten nodig zijn en creatieve oplossingen zoeken, speerpunten van een degelijk kostenbeleid op school.
 

Getriggerd om aan de slag te gaan en je school kostenbewuster te maken? Check dan zeker ons aanbod!

 • Traject: Samen aan de slag - een kostenbewust secundair onderwijs

  Stap in een begeleidingstraject en stel een armoede- en kostenbeleid op voor jouw secundaire school. Werk zo aan sensibilisering in armoede, communicatie en kostenbeheersing.

  Lees meer
 • Vormings- en netwerkmoment in het kader van de 'Dag van verzet tegen armoede'

  Op 18 oktober is het de 'Dag van verzet tegen armoede'. We brengen op die dag schoolteams en welzijnswerkers samen in verschillende workshops. 

  Lees meer
 • Lunchsessie: Kostenbeleid op school en communicatie naar ouders

  Tijdens een online sessie van één uur krijg je een pak tips over hoe je met ouders in een kwetsbare situatie kunt communiceren en samenwerken rond schoolkosten.

  Lees meer
 • Elke cent telt

  Debbie Mouton, directeur van het IVV Sint-Vincentius, is fier dat haar school doordrongen is van een kostenbewust beleid.

  Lees meer