Digitale inclusie op en rond de school

Kom meer te weten over hoe we schoolteams, leerlingen en ouders ondersteunen om iedereen digitaal aan boord te krijgen.

Kinderen aan het werk op de laptop in het Digipunt

Digipunten voor kinderen en jongeren

In Gent zijn er 30 Digipunten, sommige speciaal voor kinderen en jongeren. Hier is er gratis toegang tot een computer/internet en ook begeleiding bij huiswerk.

Ontdek de digipunten!

Wat is digitale inclusie?

Vandaag verloopt zowat alles digitaal: een doktersafspraak vastleggen, een tramticket kopen, een rijbewijs aanvragen… Ook binnen het onderwijs gaat die evolutie razendsnel. Schoolwerk, kinderen aanmelden, de communicatie met de school… Al die zaken gebeuren vaak (gedeeltelijk) digitaal en dat is voor veel mensen niet evident. Uit onderzoek blijkt dat 7 procent van de Belgische bevolking nooit internet gebruikt en dat 1 op 3 jongeren tussen 16 en 24 jaar zwakke digitale vaardigheden heeft. [1]

Wie digitaal niet mee is, heeft meer kans op sociale uitsluiting. Mensen vinden moeilijker een job, een woning, een opleiding… ‘Digitale inclusie’ of ‘e-inclusie’ verwijst naar acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen. Gelijke (onderwijs)kansen voor ieder kind, is daar één van. Heb je vragen over digitale inclusie? Of wil je met dit thema aan de slag? Contacteer klara.vangeit@stad.gent

Onderwijscentrum Gent - Nieuwsbrief

“Gezinnen in een kwetsbare situatie staan voor digitale inhaalbeweging”

Mariska Storm vertelt hoe vzw Kompanjon de digitale kloof tussen kansarme en -rijke gezinnen probeert te verkleinen.

Lees meer

Hoe werken aan digitale inclusie?

Digitale inclusie is een verhaal van meerdere factoren. Ervoor zorgen dat iedereen beschikt over een toestel en internet is niet genoeg. Je moet ook inzetten op andere factoren zoals meer mediawijsheid en minder digitale drempels bij het kiezen of het ontwikkelen van toepassingen.

Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid, formuleert 4 voorwaarden om digitale uitsluiting te voorkomen:

Zo doen we dat

Onderwijscentrum Gent focust op een sterk ondersteuningsnetwerk voor gezinnen in een kwetsbare situatie en schoolteams. We werken hiervoor vooral samen met partners die de juiste doelgroep bereiken. Een greep uit ons aanbod:

  • Lerend netwerk – Krachtig digitaal communiceren met elke ouder in het basisonderwijs

    We wisselen ervaringen, tools en kennis uit over het belang van digitale toegankelijkheid, de noden van de ouders, het gebruik van digitale platformen en hoe iedereen mee aan boord te krijgen.

    Lees meer
  • Lerend netwerk – Krachtig digitaal communiceren met elke ouder in het secundair onderwijs

    We wisselen ervaringen, tools en kennis uit over het belang van digitale toegankelijkheid, de noden van de ouders, het gebruik van digitale platformen en hoe iedereen mee aan boord te krijgen.

    Lees meer

programma