“Gezinnen in een kwetsbare situatie hebben een grote digitale inhaalbeweging voor de boeg”

Mariska Storm vertelt hoe vzw Kompanjon de digitale kloof tussen kansarme en -rijke gezinnen probeert te verkleinen.

De coronacrisis heeft enkele maatschappelijke issues duidelijk aan het licht gebracht. De digitale kloof tussen kansarme en -rijke kinderen is daar één van. Mariska Storm, coach bij de vzw Kompanjon, weet er alles over. Al meer dan tien jaar komt zij aan huis bij Gentse gezinnen in een kwetsbare situatie.

Wat doet de vzw Kompanjon eigenlijk? 

Mariska: “Wij geven studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij gezinnen in een kwetsbare situatie. En met ‘wij’ bedoel ik studenten uit verschillende richtingen die daartoe opgeleid worden. Standaard gaat een student gedurende drie maanden wekelijks anderhalf uur bij een gezin langs en helpt bij het hele schoolse gebeuren. Daarnaast besteedt de vrijwilliger ook veel aandacht aan de interesses en talenten van de kinderen, introduceert vrijetijdsactiviteiten, bevordert het leesplezier, speelt taalspelletjes, beantwoordt hulpvragen van de ouders, brengt allerhande informatie in huis… Zeventig procent van al onze gezinnen –in totaal zo’n 150 – worden aangemeld door scholen, brugfiguren, zorgcoördinatoren of het CLB. Dertig procent vindt zijn weg dankzij doorverwijzing via de welzijnssector.” 

Heeft de coronacrisis jullie werking veranderd? 

Mariska: “Ja toch wel. Voordien stelden wij onze gezinnen bijvoorbeeld nooit de vraag of ze een pc hadden, vandaag is dat bij wijze van spreken de eerste. Toen tijdens de pandemie het lesgeven – zowel in het lager als in het middelbaar – volledig online verliep, merkten we dat veertig procent van onze gezinnen geen laptop, noch stabiel internet had. Daarmee samenhangend hadden zij ook een pak minder digitale vaardigheden dan een gemiddeld gezin en voelden ze zich vaak erg onzeker. Zelfs wanneer ze – via de school, het OCMW of District 09 – een pc ter beschikking kregen, was dat geen garantie dat ze die daadwerkelijk gebruikten. Het werd ons toen duidelijk dat gewoon een pc aan de voordeur afleveren niet voldoende is. Onze gezinnen hebben hulp nodig om de pc voor de eerste keer op te starten, programma’s te installeren of om de wifi te activeren. Zij zijn niet zo oplossingsgericht en dat hangt natuurlijk samen met hun digitale achterstand. Het is bijvoorbeeld meermaals gebeurd dat ouders tijdens een huisbezoek tegen me zeiden dat hun pc kapot was. Die was helemaal niet kapot, maar gewoon vastgelopen of geblokkeerd. Blijvende digitale begeleiding is heel belangrijk, want gezinnen in een kwetsbare situatie hebben een grote inhaalbeweging voor de boeg.” 

Voor Kompanjon is het bezit van een pc geen luxe, maar een basisbehoefte

Mariska Storm , coach bij vzw Kompanjon

Hoe pakken jullie die digitale achterstand nu aan? 

Mariska: “Bij elk intakegesprek gaan we na of er voldoende, goedwerkende pc’s aanwezig zijn voor het hele gezin. Een gezin met vier kinderen is bijvoorbeeld niet geholpen met slechts één laptop. In de digitale maatschappij van vandaag, is in de visie van Kompanjon een pc geen luxegoed maar een basisbehoefte. Voor veel gezinnen blijft een pc een dure, vaak te dure, aankoop. Dan leiden wij hen toe naar de verschillende Digipunten in Gent waar ze gratis een computer met internetverbinding kunnen gebruiken. Er zijn nu ook locaties waar er een vrijwilliger aanwezig is die helpt bij digitaal huiswerk zoals een PowerPointpresentatie maken, een taak op Bingel, Smartschool bekijken… Net zoals onze studenten hun gezin meenemen naar de wijkbibliotheek of de spelotheek en hun lidmaatschap in orde brengen, nemen ze hen ook mee naar de Digipunten. En hoewel Gent intussen meer dan 50 Digipunten telt, merken we bij Kompanjon dat de drempel voor onze ouders toch vaak hoog blijft. De locatie van de digipunten speelt een grote rol: Ze inrichten op plekken waar onze ouders al over de vloer komen, zoals  een welzijnsbureau, maakt het laagdrempelig."