GIDS, de databank die een verschil maakt

Helke en Elif, co-teachers in basisschool Klimrek, gingen op aanraden van brugfiguur Ingrid aan de slag met GIDS en zijn lovend!

De GIDS, Gentse Inspiratiebank voor Diversiteit op School, bestaat enkele maanden en blijkt een schot in de roos. Helke en Elif zijn co-teachers in het vierde leerjaar van basisschool Klimrek en namen samen met brugfiguur Ingrid de proef op de som.

Hoe gaat basisschool Klimrek om met diversiteit in het algemeen?

Ingrid: “Beleidsmatig heeft de school geen officieel diversiteitsplan, maar aangezien onze school in zo’n diverse buurt ligt, hebben we veel oog voor het thema. Als brugfiguur zie ik veel dingen gebeuren en reik ik geregeld zaken aan. Dan organiseren we bijvoorbeeld een studiemoment rond de Roma, kansarmoede of over hoe je moet omgaan met kinderen met oorlogstrauma’s. Toen ik over de GIDS hoorde, heb ik die info meteen doorgespeeld aan de directie en de leerkrachten want ik wist dat de databank voor alle leerkrachten erg bruikbaar zou zijn. Aan Helke en Elif heb ik expliciet gevraagd om hem eens grondig te bekijken en te testen.”

De grootste troef is natuurlijk dat alles gecen­tra­li­seerd is op één plaats. Er is zoveel materiaal voorhanden dat we soms door de bomen het bos niet meer zien en niet weten waar we moeten beginnen zoeken. De GIDS verhelpt dat probleem met gemak.

Helke, lerares basisschool Klimrek

Was zo’n databank noodzakelijk volgens jullie?

Helke: “Zeker wel. Wij zijn een dialoogschool binnen het katholieke net, wat betekent dat alle kinderen samen, ongeacht hun geloof, de levensbeschouwelijke les volgen. We hebben bijvoorbeeld heel wat moslimkinderen in onze klas zitten en dat opent veel mogelijkheden om tot interactie en dialoog te komen. Diversiteit in al z’n vormen, dat is dagelijkse kost bij ons.”

Elif: “Dat klopt. Niet enkel binnen de godsdienstles hebben we het over verschillende diversiteitsthema’s, ook de WERO-lessen zijn daar heel bruikbaar voor. Iedereen mag vrijuit spreken, opkomen voor zichzelf en tonen dat ‘anders zijn’ oké is. Op zulke momenten komen we veel te weten over de leefwereld van de kinderen en vinden we inspiratie voor onze lessen.”

Wat vinden jullie van de GIDS?

Helke: “Toen Ingrid ons over de GIDS vertelde, zijn we er meteen mee aan de slag gegaan. We namen de proef op de som door verschillende thema’s in te tikken en dat gaf goede resultaten. Als je bijvoorbeeld voor het thema ‘leven met een beperking’ het woord ‘doof’ ingeeft, dan krijg je meteen alle organisaties die daarmee bezig zijn.”

Elif: “Na het nieuws over de groepsverkrachting en vervolgens zelfdoding van het dertienjarige meisje vorig schooljaar, zaten veel van onze leerlingen met vragen. We zijn via de GIDS op zoek gegaan naar informatie rond seksualiteit, puberteit, relationele vorming… en kwamen zo uit bij de healthie’s Joetz, een vereniging die Helke en ik nog niet kenden. Deze vzw stuurt gemotiveerde jongeren naar de klas om workshops te begeleiden rond thema’s als puberteit, weerbaarheid, enzovoort. Daar willen we in de toekomst graag gebruik van maken. Het enige jammere is de kostprijs van sommige activiteiten. Veel les- en spelmateriaal is betalend en dat kan een struikelblok zijn. Het budget voor didactische middelen van scholen is te beperkt om veel beroep te doen op externe partners."

Wat is het voordeel van de GIDS?

Helke: “De grootste troef is natuurlijk dat alles gecentraliseerd is op één plaats. Er is zoveel materiaal voorhanden dat we soms door de bomen het bos niet meer zien en niet weten waar we moeten beginnen zoeken. De GIDS verhelpt dat probleem met gemak.”

Elif: “Ik vind de zoekfunctie heel interessant. Dankzij de verschillende invulvelden, kun je heel gericht zoeken. Ook dat je op doelgroep kunt zoeken – leerkracht, leerling of schoolteam - is erg handig. Verschillende sites die we tegenkwamen kenden we al, zoals UNICEF of Studio Globo, maar we hebben ook verschillende nieuwe initiatieven leren kennen en dat is altijd positief.”

Wat kan er volgens jullie beter?

Elif: “Het enige werkpuntje voor mij is de lay-out, die vind ik minder aantrekkelijk. Eenmaal je een zoekopdracht hebt ingegeven en de resultaten verschijnen, dan staat de link naar de website of het lesmateriaal helemaal onderaan bij de contactgegevens. Dat was voor mij de eerste keer niet zo duidelijk. Het zou beter zijn mochten de resultaten meer in het oog springen.”