Kinderdagverblijven van de Stad Gent

De kinderdagverblijven organiseren dagopvang voor kinderen van 8 weken tot 3 jaar.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een opvang kiezen voor je allerjongste doet je niet zomaar.

De Dienst Kinderopvang helpt je graag bij het maken van die belangrijke keuze. Onze kinderdagverblijven hebben elk hun eigen sfeer en aanpak. Je kind komt er terecht in een warme, veilige omgeving en krijgt er de aandacht die het nodig heeft.

De kinderdagverblijven bieden dagopvang aan kinderen van 8 weken tot 3 jaar. De kinderen verblijven hier in leefgroepen van 14 plaatsen, onder toezicht van twee begeleiders.

Ze zijn open van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00, 18.30, 19.00 of 20.00 uur, afhankelijk van de instelling. Je kiest voor een volle dag opvang of een halve dag (max. 5 uur). Als maximum opvangduur worden 45 à 50 uur per week aangeraden, daarnaast verblijft het kind best minstens twee dagdelen op verschillende dagen per week in de opvangvoorziening.

De kinderdagverblijven zijn gesloten op wettelijke feestdagen, brugdagen en collectieve sluitingsperiodes.

In de volgende periodes wordt noodopvang of beperkte opvang aangeboden: de week van de Gentse Feesten, de week volgend op de week van de Gentse Feesten en de week tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

Prijs

Je bijdrage hangt af van het inkomen en het aantal kinderen van het gezin (minimaal 1,56 euro en maximaal 27,71 euro per dag per kind). Dit wordt bepaald aan de hand van de bijdrageschaal die Kind & Gezin hanteert in alle gesubsidieerde kinderdagverblijven. Je ontvangt jaarlijks een fiscaal attest.

Maaltijden zijn in de prijs inbegrepen. Je ontvangt maandelijks een afrekening met de kosten van de voorbije maand in de eerste week van de volgende maand. De betalingswijze spreek je af met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. De betaling verloopt bij voorkeur via domiciliëring. In de toekomst kan, mits akkoord van de ouder, de betalingsopdracht per e-mail doorgestuurd worden.

Procedure

Voor inschrijvingen in kinderdagverblijven kan je terecht bij Kinderopvangpunt Gent, www.kinderopvang.gent, 09 210 10 10.