Kinderdagverblijf De Bron - openingsuren en adressen

Extra informatie


De Bron is een inclusief kinderdagverblijf. In ons kinderdagverblijf ontmoet je niet alleen de erg verschillende gezinnen die onze omgeving rijk is, maar ook kinderen die speciale zorg nodig hebben. Elk kind heeft er zijn plek, wat ook zijn afkomst, kleur of geloof is, en welke ook zijn of haar mogelijkheden zijn. Alle kinderen spelen samen en krijgen de basis mee van de sociale vaardigheden die we nodig hebben om een verdraagzame samenleving uit te bouwen: respect voor elkaar en delen met elkaar.

In onze werking beklemtonen we dan ook de positieve, verrijkende krachten van deze diversiteit. Niet alleen door stil te staan bij belangrijke festiviteiten, maar vooral door de omgang met alle ouders en kinderen.

Verder streven we ernaar de totale ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs te stimuleren en te begeleiden, zonder hen te forceren of in een bepaalde richting te duwen. Kinderen kunnen in een veilige, vertrouwde omgeving, op hun eigen ritme op ontdekking gaan. Pas wanneer ze er zelf aan toe zijn, begeleiden we hen naar een volgende stap in hun ontwikkeling.

Het contact met de ouders vinden we heel belangrijk. Aangezien zij hun kostbaarste goed aan ons toevertrouwen hebben zij recht op alle informatie over hun kind, en op een vertrouwensrelatie met het personeel, waarbij alles kan bevraagd en besproken worden.

We organiseren ook af en toe ouderactiviteiten, hetzij als ontmoetingsmoment tussen de ouders, hetzij als infoavond over een of ander onderwerp.

Voor kinderen van 8 weken tot 3 jaar

 

 

Locatie