Kinderdagverblijf Nieuwland - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Nieuwland is een door Kind en Gezin erkend inclusief kinderdagverblijf voor alle kinderen van 8 weken tot 3 jaar, ook voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Wij hebben plaats voor 95 kinderen, verdeeld over zeven verticale leefgroepen.
In een verticale leefgroep verblijven baby’s en peuters in een leefgroep en dat biedt enkele voordelen:

  • Baby’s leren veel van de peuters en de peuters leren zorg dragen voor de baby’s.
  • Door deze continuïteit ontstaat er een hechte band tussen begeleiders, ouders en kinderen.

In ons kinderdagverblijf staan vier pijlers centraal:

1. Het kind

Omdat elk kind uniek is stemmen we onze werking af zodat elk kind zich goed voelt en zich ten volle kan ontplooien. Dagelijks is er zowel aandacht voor het individuele kind als voor de ontmoeting tussen kinderen.

2. De ouders

Ouders zijn onze belangrijkste partner. Door samen met ouders in gesprek te gaan en samen dingen te doen, proberen we om de gewoonten van thuis zoveel als mogelijk binnen te brengen.

3. De buurt

Onze buurt is het verlengde van ons kinderdagverblijf. Door regelmatig op stap te gaan in de buurt ontdekken de kinderen de wereld om zich heen. Daarnaast krijgt de buurt ook een plekje in Nieuwland. Zo kunnen buurtbewoners en ouders gebruik maken van onze tuin op momenten dat het kinderdagverblijf gesloten is.

4. Het team

Om bovenstaande te kunnen realiseren doen we beroep op onze professionele kindbegeleiders. Ons team zet zich dagelijks met veel enthousiasme in voor ieder kind.

 

 

Locatie