Dienst Kinderopvang Stad Gent - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie

Dienst Kinderopvang (DIKO) organiseert dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Daarnaast organiseert DIKO ook buitenschoolse kinderopvang voor schoolgaande kinderen. 
Tijdens de schoolvakanties is er ook vakantieopvang op de buitenschoolse opvanglocaties voor kinderen van de 1ste kleuterklas tot en met het 2de leerjaar. Enkele locaties organiseren ook vakantieopvang voor kinderen t.e.m. het 6de leerjaar.
Een aanvraag voor opvang indienen doe je bij Kinderopvangpunt Gent

In de visie van Stad Gent op kinderopvang staat het kind centraal. Het landschap van de kinderopvang verandert continu. Onze Dienst Kinderopvang is dan ook continu in beweging! 

Dienst Kinderopvang is gesloten: paasmaandag, 1 mei, Hemelvaart, pinkstermaandag, 11 juli de week van de Gentse Feesten en de week na de Gentse Feesten, 15 augustus, 1 en 2 november, 11 november, van 25 december t.e.m. 2 januari.

Lieve De Bosscher, directeur

Locatie