Kinderopvang aanvragen in Gent en deelgemeentes (0-3 jaar)

Kinderopvang aanvragen in Gent en deelgemeentes

Waar gaat het over?

Wat?

Je kan kiezen tussen groepsopvang in een stedelijke opvanglocatie of in een privé opvanglocatie en opvang bij een onthaalouder.

Kinderdagverblijven bieden dagopvang aan kinderen van 8 weken tot 3 jaar. De kinderen verblijven in leefgroepen.  

In een peutertuin worden kinderen opgevangen tussen 18 maanden en 3 jaar.

De kinderen verblijven in leefgroepen van 20 kinderen, onder toezicht van twee begeleiders.

Kinderen met specifieke zorgbehoefte genieten inclusieve opvang en zijn welkom. Een aantal opvanglocaties hebben hiervoor een aantal voorbehouden plaatsen.

Bij onthaalouders (=gezinsopvang) worden de kinderen opgevangen in de woning van de onthaalouder. De onthaalouders kunnen maximaal 8 kinderen opvangen. Sommige onthaalouders bieden ook buitenschoolse opvang aan.

Wanneer?

De meeste opvanglocaties zijn open van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 18u. Sommige locaties starten de opvang vroeger of eindigen later. Informatie over de openingstijden van elke opvanglocatie vind je op www.kinderopvang.gent 

Er wordt ook zaterdagopvang aangeboden in een beperkt aantal opvanglocaties. Hiervoor dient er een aparte aanvraag aangemaakt te worden.
Opvang op zondag is niet mogelijk.

Tijdens de schoolvakanties loopt de opvang in de meeste opvanglocaties door. Wanneer de locatie sluit, kan je een aanvraag doen voor vakantieopvang.

Waar?

Op de website krijg je een duidelijk overzicht van alle opvanginitiatieven in Gent en deelgemeentes. Op basis van eenvoudige filters vind je snel de gewenste opvang voor je (toekomstige) kind.

Wat zijn de voorwaarden?

Om kinderopvang te kunnen aanvragen moet de vermoedelijke bevallingsdatum gekend zijn.

De aanvragen moeten ten minste 9 maanden voor de startdatum ingediend worden.

Hoeveel kost het?

Hoeveel kost het?

Er zijn opvanglocaties die inkomensgerelateerd werken en sommigen die niet-inkomensgerelateerd werken en die dus een vaste dagprijs hanteren.

Inkomensgerelateerd:

De kostprijs is afhankelijk van de opvangduur, het inkomen van de ouders en het aantal kinderen van het gezin. De prijs varieert tussen minimaal € 6,00 en maximaal € 33,31 per dag in het jaar 2023.

Ouders kunnen per dag kiezen voor een volle dag of een halve dag opvang (maximum verblijf 5 uur). De ouderbijdrage bedraagt dan 60% van de normale bijdrage.

Alle maaltijden zijn in de prijs inbegrepen. De vacuümmaaltijden worden geleverd door een externe leverancier; versheid en kwaliteit zijn gegarandeerd. Op vraag voorzien we vegetarische voeding of voeding zonder varkensvlees. Donderdag is standaard veggiedag. Een dieetmaaltijd is verkrijgbaar na het voorleggen van een medisch attest en het betalen van een meerprijs. Speciale melkvoeding voorzie je als ouder zelf.

Je ontvangt maandelijks een afrekening met de kosten van de voorbije maand, in de eerste week van de volgende maand. De betalingswijze spreek je af met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. De betaling verloopt bij voorkeur via domiciliëring. Je ontvangt jaarlijks rond maart/april een fiscaal attest.


Niet-inkomensgerelateerd: 

Sommige opvanglocaties werken met een vrije ouderbijdrage, de locatie bepaalt dan zelf de bijdrage. De dagprijs varieert tussen € 27 en € 39.

Welke stappen zijn er?

 Hoe opvang aanvragen?

Inschrijven in een kinderdagverblijf of peutertuin kan van zodra er een vermoedelijke bevallingsdatum gekend is.

Opvang aanvragen via Kinderopvangpunt?

  1. Meld je aan op www.kinderopvang.gent en registreer je.
  2. Bekijk het overzicht. Voeg de gewenste locaties toe aan je lijst.
  3. Start dan je aanvraag.
  4. Vul het aanvraagformulier volledig in en dien in.
  5. Je krijgt een bevestigingsmail.

Wat na je aanvraag?

Elke organisator van kinderopvang beslist op basis van zijn eigen visie welke kinderen kunnen ingeschreven worden. Je weet niet meteen of er plaats vrij is in de locaties van je voorkeur. 9 maanden voor de gevraagde startdatum laten je voorkeurlocaties je per mail of brief weten of er een opvangplaats vrij is.

Wat als er plaats is?

Je krijgt een voorstel van een opvanglocatie. Je hebt 14 dagen tijd om te beslissen of je akkoord gaat én om een afspraak te maken met deze locatie.

Wat als er geen plaats is op de gevraagde startdatum?

Als je van al je voorkeurlocaties verneemt dat er geen plaats vrij is, heb je 2 keuzes:

  1. Je verandert je aanvraag op www.kinderopvang.gent en geeft nieuwe voorkeurlocaties in. Dit kan éénmalig. Doe dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het bericht.
  2. Je beslist om af te wachten. Je aanvraag komt dan op een wachtlijst die alle opvanglocaties kunnen raadplegen. Als een opvanglocatie een plaats vrij heeft, neemt ze zelf contact met je op. Door een verandering in de woon- of werksituatie van een gezin dat een kind had ingeschreven, komen er soms plots plekjes vrij.

Heb je 3 maanden voordat de opvang moet starten nog geen plaats?

Contacteer het Kinderopvangpunt. We zoeken samen een oplossing.

Heb je al een ingevulde aanvraag?

Kom langs of contacteer het Groeiteam! Hou het nummer van je aanvraag bij de hand, zo helpen we je snel verder.

Wat heb je nodig?

Een attest inkomenstarief:

Héél veel kinderdagverblijven werken met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt berekend aan de hand van de kindcode, die je als ouder zelf via de website van Kind&Gezin aanvraagt. Hiervoor heb je een e-ID en kaartlezer of een federaal token nodig. Je kan dit ten vroegste 2 maanden voor start van de opvang aanvragen. Hulp nodig? Contacteer Kind&Gezin. Meer info op de website www.kindengezin.be of telefonisch via de Kind en Gezin-lijn. Ook je eigen opvanglocatie kan helpen.

Na de online berekening krijg je je attest inkomenstarief. Dat bezorg je aan de verantwoordelijke van jouw opvanglocatie.

Zijn er uitzonderingen?

Onvoorziene kinderopvang nodig op korte termijn voor een periode van minder dan 3 maanden?

Deze dringende crisisopvang vraag je als ouder zelf online aan of kan ook telefonisch via het Kinderopvangpunt.  Wij trachten dagelijks de nieuwe aanvragen te bekijken, maar soms lukt dit niet en is het zeker handig als er dan telefonisch een aanvraag gebeurt, zodat de dienst onmiddellijk op de hoogte is van de hoogdringendheid. 
Kinderopvangpunt bekijkt binnen de 2 werkdagen wat de mogelijkheden zijn. Enkel wanneer er een plaats vrij is, krijg je een bericht. Crisisopvang kan 1 keer voor 3 maanden verlengd worden.

Wens je minder dan 9 maanden voor de startdatum kinderopvang (=laattijdig aanvraag)?

In principe worden alle plaatsen 9 maanden voor de startdatum toegekend maar je kan wel nog een aanvraag doen. Door een wijziging in een woon -of een werksituatie van een gezin, kunnen onvoorziene plaatsen op korte termijn vrijkomen. Hierdoor kan je dan nog kans maken op kinderopvang.

Gelijkaardige producten

Kinderdagverblijven en peutertuinen van de Stad Gent (0-3 jaar)