Kinderdagverblijven en peutertuinen van de Stad Gent (0-3 jaar)

De kinderdagverblijven van de Stad Gent organiseren dagopvang voor kinderen van 8 weken tot 3 jaar.

Voor wie, waar en wanneer?

Opvang kiezen voor je allerjongste doe je niet zomaar. De Dienst Kinderopvang helpt je graag bij het maken van die belangrijke keuze. Onze kinderdagverblijven hebben elk hun eigen sfeer en aanpak. Je kleintje komt er terecht in een warme, veilige omgeving en krijgt er de aandacht die het nodig heeft. De kinderen verblijven in leefgroepen van 14 kinderen, onder toezicht van 2 begeleiders.

De leefgroepen zijn verticaal (kinderen tussen 0 en 3 jaar verblijven samen in één leefgroep) of semi-verticaal (kinderen tot 18 maanden zitten in een aparte leefgroep, net als kinderen van 18 maanden tot 3 jaar). Bij de samenstelling van de leefgroepen waken we over een evenwichtige leeftijdsopbouw.

Voor wie?

  • Onze kinderdagverblijven bieden dagopvang aan kinderen van 8 weken tot 3 jaar.
  • De peutertuinen bieden dagopvang aan kinderen van 18 maanden tot 3 jaar.
  • Kinderen met specifieke zorgbehoefte genieten inclusieve opvang en zijn welkom.

Waar?

Een overzicht van alle kinderdagverblijven en peutertuinen vind je op de website en in de folder.

Wanneer?

Open van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 18u of 20u, afhankelijk van de opvanglocatie. Je kiest voor een volle dag opvang of een halve dag (maximum 5 uur). We raden als maximum opvangduur 45 à 50 uur per week aan. Je kind komt minstens drie dagdelen op 3 verschillende dagen per week naar de opvang. Voor het welbevinden van het kind is continuïteit in de opvang noodzakelijk. 
Op zaterdag is er opvang in Het Uilennestje.
Voor vakantieperiodes geldt een aparte regeling. 

De kinderdagverblijven zijn gesloten op wettelijke feestdagen, brugdagen en in collectieve sluitingsperiodes. Een overzicht van de sluitingsdagen wordt per kalenderjaar opgemaakt.
Op zondag bieden wij nergens kinderopvang aan.

In de week van de Gentse Feesten, de week volgend op de week van de Gentse Feesten en de week tussen Kerstdag en Nieuwjaar bieden we noodopvang of beperkte opvang aan.

Hoeveel kost het?

De kostprijs is afhankelijk van de opvangduur, het inkomen van de ouders en het aantal kinderen van het gezin. De prijs varieert tussen minimaal € 6,00 en maximaal € 33,31 per dag in het jaar 2023.

Ouders kunnen per dag kiezen voor een volle dag of een halve dag opvang (maximum verblijf 5 uur). De ouderbijdrage bedraagt dan 60% van de normale bijdrage.

Alle maaltijden zijn in de prijs inbegrepen. De vacuümmaaltijden worden geleverd door een externe leverancier; versheid en kwaliteit zijn gegarandeerd. Op vraag voorzien we vegetarische voeding of voeding zonder varkensvlees. Donderdag is standaard veggiedag. Een dieetmaaltijd is verkrijgbaar na het voorleggen van een medisch attest en het betalen van een meerprijs. Speciale melkvoeding voorzie je als ouder zelf.

Je voorziet zelf pampers voor je kind.

Je ontvangt maandelijks een afrekening met de kosten van de voorbije maand, in de eerste week van de volgende maand. De betalingswijze spreek je af met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. De betaling verloopt bij voorkeur via domiciliëring. Je ontvangt jaarlijks rond maart/april een fiscaal attest.

De inkomensgerelateerde ouderbijdrage wordt berekend aan de hand van de kindcode, die je als ouder zelf via de website van Kind&Gezin aanvraagt. Hiervoor heb je een e-ID en kaartlezer of een federaal token nodig. Hulp nodig? Contacteer Kind&Gezin. Meer info op de website www.kindengezin.be of telefonisch via de Kind en Gezin-lijn. Ook je eigen opvanglocatie kan helpen.

Na de online berekening krijg je je attest inkomenstarief. Dat bezorg je aan de opvanglocatie.

Hoe opvang aanvragen?

De procedure om kinderopvang aan te vragen in Gent, lees je hier.

 

Bijkomend vragen, hulp of ondersteuning nodig?

Neem telefonisch contact op met Gentinfo of kom langs bij het Groeiteam!

 

Veelgestelde vragen

Wat is het inschrijvingsbeleid van Stad Gent?

Bij de inschrijvingen in kinderdagverblijven en peutertuinen zijn er quota voor buurtbewoners, minder kansrijken, kinderen die specifieke zorgen nodig hebben en kinderen met een handicap, kinderen van wie de ouders een inburgeringstraject en opleiding Nederlands of een opleiding van de VDAB volgen. Daarnaast wordt er voorrang gegeven aan éénoudergezinnen, broertjes of zusjes van een kind dat al in het kinderdagverblijf of de aanpalende school zit en inwoners van Gent en deelgemeenten.

Het stadsbestuur van Gent ziet het als haar taak om een inschrijvingsbeleid te voeren waarbij alle burgers van Gent gelijke toegangskansen tot de door de stad georganiseerde kinderopvang hebben. Gezien het grote tekort aan opvangplaatsen op het Gentse grondgebied is dit geen evidentie. Om ervoor te zorgen dat ook sociaal-maatschappelijk meer kwetsbare gezinnen in onze locaties terecht komen, is een inschrijvingsbeleid uitgewerkt dat zorgt voor laagdrempeligheid. Streefdoel is tot een groep van opgevangen kinderen komen die de lokale samenleving correct weerspiegelt.

Gelijkaardige producten

Kinderopvang aanvragen in Gent en deelgemeentes (0-3 jaar)