Duidelijk toekomstbeeld voor detailhandel en horeca in Gent

De Stad Gent heeft een duidelijk toekomstbeeld voor de vestiging van detailhandel en horeca in Gent. Lees hier de visienota.

Waarom heeft Gent een visienota detailhandel en horeca?

In 2018 keurde de Gentse gemeenteraad een eerste visienota detailhandel en horeca 2018 -2023 goed. In dat document benoemde de Stad Gent de uitdagingen en ambities in deze 2 sectoren. Het retail- en horecalandschap evolueert elk jaar enorm en is meer en meer onderhevig aan socio-demografische, maatschappelijke en technologische factoren zoals de toename van de digitalisering en e-commerce, de gewijzigde koopkracht, de toename van de commerciële leegstand, enz. Deze factoren zijn niet enkel in Gent voelbaar, maar ook in de andere centrumsteden in Vlaanderen. Desondanks hebben ze een reële impact op het aanbod in onze stad en is een nieuwe visienota broodnodig. 

De Gentse gemeenteraad keurde in juni 2023 de nieuwe visienota detailhandel en horeca goed. Dit document vervangt de voorgaande visienota en wordt opnieuw als een beleidsmatig gewenste ontwikkeling gezien. Het wordt gebruikt als basis voor het vergunningenbeleid in onze stad. Op die manier blijft Gent ook in de toekomst een bloeiende handel- en horecastad. 

Wat is onze ambitie?

De Stad Gent streeft een zo hoog mogelijke verzorgingskwaliteit na en dit door Gentenaars en bezoekers een mix van authentieke winkels, grote ketens en horeca aan te bieden. Kwaliteit primeert boven kwantiteit. Het nastreven van de maximale marktruimte is niet onze ambitie, wel het kwalitatief versterken van het horeca- en winkelaanbod op vlak van diversiteit en verwevenheid

Via een flankerend beleid willen we huidige en toekomstige handelaars, horeca-uitbaters, investeerders en eigenaren ondersteunen en versterken. Voor de realisatie van deze ambitie focust de Stad Gent op 4 krachtlijnen:

  • De verdere uitbouw van een helder ruimtelijk kader voor detailhandel en horeca, mede als antwoord op de krimp in de fysieke ruimtevraag voor detailhandel.
  • Het inzetten op het begeleiden van transitieprojecten als antwoord op leegstand van retailpanden en het belang van levendige handelskernen.
  • Het ondersteunen van ondernemers in het future proof maken van detailhandel en horeca als antwoord op de toenemende digitalisering. 
  • Het inzetten op beleving en aantrekkelijkheid van Gent als shoppingstad en de promotie ervan.

De Stad Gent zet in op deze krachtlijnen en maakt hiervoor gebruik van een performant databeleid en diverse overlegmomenten met stakeholders. De Dienst Economie van de Stad Gent zorgt voor een jaarlijkse update van de data en de omgevingsanalyse.

Visie op detailhandel en horeca in Gent

Wil je meer weten over de detailhandelstructuur in Gent? Wil je het kernwinkelgebied in 9000 Gent of de deelgemeenten ontdekken? Wil je meer weten over de 4 krachtlijnen?