Aanvraag kansspelvergunning

Wil u een bingo toestel plaatsen in uw horecazaak of een wedkantoor uitbaten? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de kansspelcommissie.

Kansspelinrichtingen zijn de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen worden uitgebaat. Er zijn verschillende soorten kansspelinrichtingen. Voor elk kansspel moet u in bezit zijn van een vergunning. Een kansspelvergunning moet altijd aangevraagd worden bij de kansspelcommissie. Al verloopt de procedure voor elk type anders.

In Gent kan een vergunning aangevraagd worden voor volgende kansspelinrichting:

  • cafés of kansspelinrichtingen klasse III
  • wedkantoren of kansspelinrichtingen klasse IV

Voor beide categorieën dient u eerst advies aan te vragen bij de burgemeester.

Kansspelvergunning voor cafés of kansspelinrichtingen klasse III

In een horecazaak zijn enkel de elektrische biljarten 'bingo' of 'one-ball' toegelaten. Hun aantal is beperkt tot 2. Bij de aanvraag van de vereiste vergunning C (voor kansspelinrichtingen klasse III) aan de Kansspelcommissie moet een advies van de burgemeester worden gevoegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke vereisten voor de uitvoering van een drankgelegenheid is voldaan.

 

U kan deze schriftelijke aanvraag tot advies indienen bij:

Kabinet Burgemeester,
Botermarkt 1
9000 Gent

De gemeente zal u binnen de 2 maanden advies verlenen. Bij gunstig advies van de burgemeester, kan u de vergunning aanvragen bij de kansspelcommissie.

Het aanvraagformulier en meer informatie over de procedure en de typedocumenten voor deze aanvraag voor vergunning C vindt u op de site van de kansspelcommissie.

 

Kansspelvergunning voor wedkantoren of kansspelinrichtingen klasse IV

Voor het aannemen van weddenschappen is een vergunning F2 nodig. Ook hier moet eerst advies aangevraagd worden bij de burgemeester.

Het aanvraagformulier tot advies kan u indienen bij:

Kabinet Burgemeester,
Botermarkt 1
9000 Gent

De gemeente zal u binnen de 2 maanden advies verlenen. Wanneer u het advies van de burgemeester heeft ontvangen, kan u de vergunning aanvragen bij de kansspelcommissie. Het aanvraagformulier en meer informatie over deze aanvraag voor vergunning F2 vindt u op de site van de kansspelcommissie.

 

Meer info op: www.gamingcommission.be