Aanvraag kansspelvergunning

Wil je een bingotoestel plaatsen in je horecazaak of een wedkantoor uitbaten? Dan moet je een vergunning aanvragen bij de kansspelcommissie.

Kansspelinrichtingen zijn de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen worden uitgebaat. Er zijn verschillende soorten kansspelinrichtingen. Voor elk kansspel moet je in bezit zijn van een vergunning. Een kansspelvergunning moet altijd aangevraagd worden bij de kansspelcommissie. Al verloopt de procedure voor elk type anders.

In Gent kan een vergunning aangevraagd worden voor volgende kansspelinrichting:

  • cafés of kansspelinrichtingen klasse III
  • wedkantoren of kansspelinrichtingen klasse IV

Voor beide categorieën moet je eerst advies aanvragen bij de burgemeester.

Kansspelvergunning voor cafés of kansspelinrichtingen klasse III

In een horecazaak zijn enkel de elektrische biljarten 'bingo' of 'one-ball' toegelaten. Hun aantal is beperkt tot 2. Bij de aanvraag van de vereiste vergunning C (voor kansspelinrichtingen klasse III) aan de Kansspelcommissie moet een advies van de burgemeester worden gevoegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke vereisten voor de uitvoering van een drankgelegenheid is voldaan.

 

Je kan deze schriftelijke aanvraag tot advies indienen bij:

Kabinet Burgemeester,
Botermarkt 1
9000 Gent

De gemeente zal je binnen de 2 maanden advies verlenen. Bij gunstig advies van de burgemeester, kan je de vergunning aanvragen bij de kansspelcommissie.

Het aanvraagformulier en meer informatie over de procedure en de typedocumenten voor deze aanvraag voor vergunning C vind je op de site van de kansspelcommissie.

 

Kansspelvergunning voor wedkantoren of kansspelinrichtingen klasse IV

Voor het aannemen van weddenschappen is een vergunning F2 nodig. Ook hier moet eerst advies aangevraagd worden bij de burgemeester.

Het aanvraagformulier tot advies kan je indienen bij:

Kabinet Burgemeester,
Botermarkt 1
9000 Gent

De gemeente zal je binnen de 2 maanden advies verlenen. Wanneer je het advies van de burgemeester ontvangen hebt, kan je de vergunning aanvragen bij de kansspelcommissie. Het aanvraagformulier en meer informatie over deze aanvraag voor vergunning F2 vind je op de site van de kansspelcommissie.

 

Meer info op: www.gamingcommission.be