Subsidie verfraaiing handelspanden aanvragen

Subsidie van de Stad Gent voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden: gevel, toegankelijkheid, commerciële ruimte, ...

Waar gaat het over?

De Stad Gent subsidieert renovaties aan handelspanden wanneer je werk maakt van een verzorgde gevel, de toegankelijkheid, het verbeteren van de commerciële ruimte,  ...

Er wordt extra aandacht besteed aan werken die de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking verbeteren en ook gezinsvriendelijke horeca wordt ondersteund. Verder worden verbeteringswerken aan de maak-/atelierruimtes verbonden aan een handelszaak gesubsidieerd.

Deze subsidie bestaat naast de subsidie voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregelen gelden voor detailhandelaars, huurder-handelaars, eigenaars van handelspanden en horeca-uitbaters (ook hotels). De voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen vind je terug in het subsidiereglement.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Mede dankzij de extra financiële ondersteuning van VLAIO (het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) wordt in het kernwinkelgebied van de deelgemeenten én het kernwinkelgebied van 9000 Gent het subsidiepercentage gedurende 2 jaren (vanaf 01/01/2023 tot 01/01/2025) opgetrokken van 50% tot 70% zolang het budget beschikbaar is. Van zodra het extra budget is uitgeput, valt het subsidiepercentage terug op 50%. Dit verhoogde subsidiepercentage is enkel geldig voor deze werken:

 • verfraaiing/renovatie van de voorgevel
 • structurele renovatiewerken binnenin de commerciële ruimte
 • het verbeteren van de toegankelijkheid
 • structurele renovatiewerken binnenin de maak-/atelierruimte verbonden aan de commerciële ruimte van het handelspand

Voor handelspanden gelegen in een schakelstraat (straat die als verbindingsas fungeert tussen het kernwinkelgebied van een deelgemeente en het kernwinkelgebied van 9000 Gent) geldt een subsidiepercentage van max. 60%. Voor handelspanden gelegen buiten een kernwinkelgebied deelgemeente, kernwinkelgebied 9000 Gent of schakelstraat geldt een subsidiepercentage van 40%.

Ligging van je handelspand

Ontdek onderaan deze pagina bij 'Documenten' of de straat van je handelspand in een kernwinkelgebied van 9000 Gent, een kernwinkelgebied van een deelgemeente of een schakelstraat ligt. 

De maximale subsidiebedragen zijn:

 • Voorgevelrenovatie : max. 10.000 euro
 • Structurele renovatiewerken binnenin de commerciële ruimte : max. 5.000 euro
 • Structurele renovatiewerken binnenin maak-/atelierruimte : max. 2.500 euro
 • Creëren aparte toegang : max. 1.500 euro
 • Het verbeteren van de toegankelijkheid: max. 5.000 euro
 • Kindvriendelijke horeca: max. 3.000 euro

Wat heb ik nodig?

Een volledig overzicht van de bewijsstukken vind je in het reglement.

Welke stappen zijn er?

Je kunt deze subsidie zowel voor als na de werken aanvragen, op basis van offertes of facturen. De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.

Gemakkelijk en snel: online

 • Vul het e-formulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je specifiek nodig hebt.
 • Laad ALLE bewijsstukken op.
 • Op het einde krijg je een bevestiging van je aanvraag.
 • Heb je online ondertekend, dan is je aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van je aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar: Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Minder snel en papiervretend

 • Download het aanvraagformulier hier, print het af en vul het in. 
 • Voeg ALLE bewijsstukken toe.
 • Verzend je volledige aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar: Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Je mag je dossier ook persoonlijk afgeven. Je ontvangt dan een ontvangstbewijs.

De aanvragen worden chronologisch behandeld. De Dienst Economie beoordeelt je dossier op ontvankelijkheid en formuleert een advies, waarna het college van burgemeester en schepenen beslist of de subsidie wordt toegekend. In bepaalde gevallen is er ook een advies nodig van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, van de Toegankelijkheidsambtenaar en/of van de Lichtcel. De beslissing wordt genomen binnen een termijn van 3 maanden na het indienen van de aanvraag of facturen. Je wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht per aangetekend schrijven.

Zijn er uitzonderingen?

Watergevels en woonentiteiten boven de handelszaak worden niet meer gesubsidieerd.

Deze handelszaken komen niet in aanmerking :

 • handelszaken die slechts sporadisch open zijn of handelszaken die slechts een tijdelijk karakter hebben en geen permanente/structurele uitbating kennen (bijv. in het kader van een seizoensverkoop, pop-up, enz.)
 • handelszaken waarbij de commerciële ruimte enkel wordt gebruikt om goederen te etaleren (zonder verkoop).
 • groothandelszaken.
 • ruimtes gebruikt voor de uitoefening van dienstverlenende intellectuele beroepen (bijvoorbeeld: boekhouders/fiscalisten, juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars in bank- en beleggingsproducten, immobiliënkantoren, interimkantoren)
 • kantoren/kantoorachtigen.
 • ruimtes gebruikt voor de uitoefening van medische en paramedische beroepen.
 • ruimtes gebruikt voor de uitoefening van vrije beroepen met uitzondering van apothekers.
 • ruimtes gebruikt voor de uitoefening van bewegings-, spel- of sportactiviteiten (bijv.
  sporthal, klimschool, dansschool,enz.)
 • bed & breakfast.
 • feestzalen
 • gok- en speelzalen
 • automatenshops.
 • seks/nachtclubs.
 • handelspanden die deel uitmaken van een winkelcomplex of een project waarvoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten is aangevraagd van meer dan 1000 m²

Regelgeving

Subsidiereglement voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden

Gelijkaardige producten

Energiepremies voor panden bestemd voor ondernemen

Subsidie verfraaiing handelspanden aanvragen