Subsidie verfraaiing handelspanden aanvragen

Subsidie van de Stad Gent voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden: gevel, toegankelijkheid, commerciële ruimte, ...

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent subsidieert renovaties aan handelspanden wanneer je werk maakt van een verzorgde gevel, toegankelijkheid, verbeteren van commerciële ruimte ...

Er wordt extra aandacht besteed aan werken die de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking verbeteren en ook gezinsvriendelijke horeca wordt ondersteund. Verder worden verbeteringswerken aan de maak-/atelierruimtes verbonden aan een handelszaak gesubsidieerd.

Deze subsidie bestaat naast de subsidie voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregelen gelden voor detailhandelaars, huurder-handelaars, eigenaars van handelspanden en horeca-uitbaters (ook hotels). De voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen kan je terugvinden in het subsidiereglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Voor werken die in aanmerking komen, kun je genieten van een subsidie die minimum 40 % van de kosten bedraagt. Onder bepaalde voorwaarden kan deze subsidie echter oplopen tot 60 % van de kosten.

De maximale subsidiebedragen zijn:

 • Voorgevelrenovatie : 10.000 euro
 • Structurele werken binnen de commerciële ruimte : 5.000 euro
 • Structurele werken mbt maak-/atelierruimte : 2.500 euro
 • Creëren aparte toegang : 1.500 euro
 • Het verbeteren van de toegankelijkheid: 5.000 euro
 • Gezinsvriendelijke horeca: 3.000 euro

Wat heb ik nodig?

Een volledig overzicht van de bewijsstukken vind je in het reglement.

Welke stappen zijn er?

Je kunt deze subsidie zowel voor als na de werken aanvragen, op basis van offertes of facturen. De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.

Gemakkelijk en snel: online

 • Vul het e-formulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je specifiek nodig hebt.
 • Laad ALLE bewijsstukken op.
 • Op het einde krijg je een bevestiging van je aanvraag.
 • Heb je online ondertekend, dan is je aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van je aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar: Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Minder snel en papiervretend

 • Download het aanvraagformulier hier, print het af en vul het in. 
 • Voeg ALLE bewijsstukken toe.
 • Verzend je volledige aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar: Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Je mag je dossier ook persoonlijk afgeven. Je ontvangt dan een ontvangstbewijs.

De aanvragen worden chronologisch behandeld. De Dienst Economie beoordeelt je dossier op ontvankelijkheid en formuleert een advies, waarna het college van burgemeester en schepenen beslist of de subsidie wordt toegekend. In bepaalde gevallen is er ook een advies nodig van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, van de Toegankelijkheidsambtenaar en/of van de Lichtcel. De beslissing wordt genomen binnen een termijn van 3 maanden na het indienen van de aanvraag of facturen. Je wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht per aangetekend schrijven.

Zijn er uitzonderingen?

Watergevels en woonentiteiten boven de handelszaak worden niet meer gesubsidieerd.

Komen verder niet in aanmerking :

 • handelszaken die slechts sporadisch open zijn of handelszaken die slechts een tijdelijk karakter hebben en geen permanente/structurele uitbating kennen (bijv. in het kader van een seizoensverkoop, pop-up, enz.)
 • handelszaken waarbij de commerciële ruimte enkel wordt gebruikt om goederen te etaleren (zonder verkoop).
 • groothandelszaken.
 • ruimtes gebruikt voor de uitoefening van dienstverlenende intellectuele beroepen (bijvoorbeeld: boekhouders/fiscalisten, juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars in bank- en beleggingsproducten, immobiliënkantoren, interimkantoren)
 • kantoren/kantoorachtigen.
 • ruimtes gebruikt voor de uitoefening van medische en paramedische beroepen.
 • ruimtes gebruikt voor de uitoefening van vrije beroepen met uitzondering van apothekers.
 • bed & breakfast.
 • feestzalen.
 • gok- en speelzalen.
 • automatenshops.
 • seks/nachtclubs.
 • handelspanden die deel uitmaken van een winkelcomplex of een project waarvoor een socio-economische vergunning is aangevraagd van meer dan 1000 m².

Regelgeving

Subsidiereglement voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden

Gelijkaardige producten

Energiepremies voor panden bestemd voor ondernemen