Stad Gent geeft tot 10.000 euro aan premies voor energiebesparende maatregelen in panden bestemd voor ondernemen

Inhoudstafel

Beschrijving

Wilt u energiebesparende maatregelen treffen in een pand bestemd voor ondernemen, dan kunt u rekenen op financiële steun van de Stad Gent. Er zijn subsidies voor meerdere energiebesparende maatregelen.

Enkel facturen van na 1 april 2017 zullen volgens het reglement behandeld worden. 

U kan de subsidie online aanvragen ofwel het aanvraagformulier downloaden.

Interessante weetjes:

 • Wie meer isoleert, krijgt een hogere premie;
 • Tot 10.000 euro per pand;
 • Ook voor (ver)huurders;
 • Ook steun voor investeringen na energiescan (onderdeel van energiecoaching).

 

Alle subsidies voor energiebesparende maatregelen vanaf 1 april 2017 op een rijtje:

 • Subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie/ binnenafwerking;
 • Subsidie ramen;
 • Subsidie gevelisolatie;
 • Subsidie vloerisolatie;
 • Subsidie wand -of vloerverwarming gekoppeld aan een laagtemperatuursysteem;
 • Subsidie warmtepomp/warmtepompboiler;
 • Subsidie hybride condensatieketel;
 • Subsidie voor investeringen na energiescan (onderdeel van energiecoaching).

De Stad biedt Gentse ondernemingen ook energiecoaching aan.
Via energiecoaching@stad.gent kunt u terecht met vragen en boekt u een afspraak met de energiecoach.

Voorwaarden

Voor de subsidie komen een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, eigenaar of huurder van het pand gelegen op het grondgebied Gent in aanmerking.

De subsidies zijn van toepassing op:

 • bestaande panden en delen van appartementsgebouwen die tot de mede-eigendom behoren;
 • minimum 10 jaar oud;
 • aangesloten op het distributienet van Eandis;
 • bestemd voor de uitvoering van de activiteiten van een onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen vereist is.

De voorwaarden zijn verschillend per subsidie. Ze geven telkens aan welke technische voorwaarden de werken moeten voldoen.

Lees meer over subsidiebedragen en voorwaarden in het reglement. 

Bedrag

De bedragen hangen af van de soort subsidie.
Raadpleeg hiervoor het reglement.

Het bedrag wordt hoger door te combineren met energiepremies van Eandis.

Benodigdheden

U voegt bij uw aanvraag offertes, facturen, bijkomende stavingsstukken, foto’s of eventueel andere gevraagde documenten toe.
Bent u huurder, dan vindt u hier ook het formulier 'Toestemming eigenaar voor huurders'.
Voor de online toepassing voegt u een pdf van deze documenten toe.

Wenst u online te ondertekenen met uw token of elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.

Hou ook uw bankrekeningnummer, ondernemingsnummer, EAN-code en Nacebel-code bij de hand.

Uitzonderingen

Voor de subsidies komen niet in aanmerking:

 • Panden jonger dan 10 jaar en dus ook nieuwbouw die moet voldoen aan de normen van de Vlaamse EPB-regelgeving;
 • Gok-en speelzalen;
 • Automatenshops;
 • Seks/nachtclubs;
 • Panden in gebruik door een managementvennootschap;
 • Panden die door een villavennootschap geheel of gedeeltelijk worden afgestaan (ter beschikking gesteld) aan de bedrijfsleider(s);
 • Leegstaande panden die worden gerenoveerd voor een functie die niet en aanmerking komt.

Procedure

Bent u een natuurlijk persoon of vertegenwoordigt u de rechtspersoon, dan kan u uw aanvraag doen op één van volgende manieren:

Gemakkelijk en snel: online

 • Vul online het webformulier in en laat u begeleiden naar de invulvelden die u specifiek nodig hebt.
 • Laad ALLE bewijsstukken op.
 • Op het einde krijgt u een bevestiging van uw aanvraag.
 • Hebt u online ondertekend, dan is uw aanvraag doorgestuurd.
 • Hebt u gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van uw aanvraag af, plaats er uw handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

Klassiek, minder snel en papiervretend

 • Druk het gepaste aanvraagformulier af en vul het in. Of vraag het aan via milieuenklimaat@stad.gent.
 • Voeg ALLE bewijsstukken toe. U zal merken dat het een hele papierbundel wordt, als u meerdere werken liet uitvoeren.
 • Verzend uw volledige aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag, adviseert het college van burgemeester en schepenen en rapporteert de beslissing aan de aanvrager.

Contacten