Sub­si­die­re­gle­ment voor ener­gie­be­spa­ren­de maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2022-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 28 november 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 30 november 2022

Beschrijving

De Stad Gent kan subsidies verlenen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in panden bestemd voor ondernemen.

De Stad Gent wil de energiebesparende maatregelen opgesomd in dit reglement stimuleren en zo een voordelig effect op het leefmilieu creëren.