Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg - Monumentenzorg - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Bouwkundig erfgoed

De Dienst Monumentenzorg van de Stad Gent draagt zorg voor het bouwkundig erfgoed in Gent. Ze waakt over de architecturale kwaliteit in de stad bij restauraties en renovaties en bij nieuwe architectuur.

Bouwhistorisch onderzoek

De Dienst Monumentenzorg doet bouwhistorisch onderzoek ter voorbereiding van restauratiedossiers en aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning. Gebouwen en stadsdelen die architecturaal waardevol zijn worden eveneens geïnventariseerd. Daarnaast wordt een bouwhistorische inventaris opgemaakt van de kapellen en kerken op het Gentse grondgebied.

Premies en subsidies

De Dienst Monumentenzorg adviseert de aanvragen voor een restauratiepremie voor merkwaardige niet-beschermde gebouwen en de door de Stad Gent gesubsidieerde restauraties van beschermde monumenten.

Ook aanvragen voor gesubsidieerde restauraties van grafmonumenten en subsidies voor peter/meterschap van een grafmonument op het Gentse grondgebied worden door de Dienst Monumentenzorg geadviseerd.

Sensibilisering

De Dienst Monumentenzorg streeft ernaar de belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over het erfgoed op het Gentse grondgebied. Daartoe organiseert ze Voorjaarslezingen en heeft ze een eigen programma voor Open Monumentendag. Daarnaast worden ook occasionele activiteiten georganiseerd. De bekendmaking gebeurt via het via de adressenlijst van de Dienst Monumentenzorg en UiTinGent.Mira Van Olmen, directeur

Locatie