Werkschakelpunt voor werkgevers

Werkschakelpunt Gent helpt Gentse werknemers en bedrijven met hun vragen rond loopbanen, jobmobiliteit en strategische workforce planning.

In een wereld die voortdurend in verandering is, evolueren ook de jobs aan een snel tempo. Sommige jobs worden minder relevant, andere krijgen een compleet andere inhoud. Werkschakelpunt Gent helpt werkgevers en werknemers daarmee om te gaan door tijdig in te zetten op competentieversterking, werk te maken van levenslang leren en werknemers te laten schakelen tussen jobs.

Wat kan het Werkschakelpunt voor je doen?

Wij zijn jouw klankbord bij thema’s als loopbaanmobiliteit, de inzetbaarheid van werknemers en advies rond subsidies. Samen met ons partnernetwerk ondersteunen we je bij vragen rond:

  • Strategische workforceplanning: de impact van strategische organisatiedoelstellingen op medewerkers en team in kaart brengen, actieplannen ontwikkelen, begeleiding, competentiechecks ...
  • Loopbaanontwikkeling van jouw werknemers: leercultuur ontwikkelen, opleidingsplannen opstellen, juridische ondersteuning bij re- integratietrajecten ...
  • Talentmobiliteit: heroriënteringen, juridische ondersteuning rond jobmobiliteit, (interne) mobiliteit, talentpools ...