De arbeidsdeal: wat is de impact op jouw onderneming?

De arbeidsdeal van 2022 zet in op flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privé. Waar moet je als werkgever rekening mee houden?

Werkschakelpunt Gent

Opleidingsplan en opleidingsdagen

De arbeidsdeal introduceert het verplichte opleidingsplan in ondernemingen en een individueel recht op opleidingsdagen voor elke werknemer.

Opleidingsplan

Bedrijven met meer dan 20 werknemers moeten jaarlijks tegen 31 maart een opleidingsplan opstellen. Het opleidingsplan

  • lijst de opleidingen op en voor welke werknemers ze bestemd zijn,
  • omvat zowel formele als informele opleidingen,
  • wordt op papier of digitaal opgesteld.

Bij het opstellen van het opleidingsplan moet je als werkgever bijzondere aandacht geven aan:

  • personen uit risicogroepen en meer bepaald werknemers van minstens 50 jaar oud;
  • werknemers met een handicap;
  • personen van buitenlandse afkomst (bv. werknemers die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie hebben);
  • de knelpuntberoepen in je sector;
  • de wijze van evaluatie met de werknemers.

De toegang tot opleidingen mag ook niet afhangen van het gender van de werknemer.

Wil je meer weten? Kom in ons blogartikel te weten hoe je een opleidingsplan opstelt en download de template.

Individueel opleidingsrecht

Vanaf 2024 moeten werkgevers met

  • 10 tot 20 werknemers hun werknemers 1 opleidingsdag per jaar garanderen.
  • 20 werknemers of meer hun werknemers 5 opleidingsdagen per jaar garanderen.

De 4-dagenwerkweek

Een van de meest opvallende maatregelen is de invoering van de vierdaagse werkweek, waarbij werknemers de mogelijkheid hebben om hun werktijd over 4 in plaats van 5 dagen te spreiden. Die mogelijkheid moet worden ingevoerd in de onderneming vooraleer een werknemer die keuze kan maken. De onderneming past hiervoor het arbeidsreglement aan of sluit een ondernemings-cao af. Pas dan kunnen werknemers schriftelijk verzoeken om hun wekelijkse prestaties in vier dagen te verrichten, voor een verlengbare periode van maximaal zes maanden. De werkgever kan het verzoek weigeren, maar dat vereist een grondige motivering, zoals de aard van het werk of de continuïteit van de dienstverlening.

Wisselend weekregime

Werknemers kunnen een aanpassing van de voltijdse arbeidstijd vragen. Concreet kan de werknemer in een wisselend weekregime werken, met verschillende uurroosters in een cyclus van 2 weken. Zo kunnen de meerprestaties in de ene week onmiddellijk gecompenseerd worden door de minprestaties in de andere week, zodat de normale wekelijkse arbeidsduur over deze periode van 2 weken gerespecteerd wordt. Op de meerprestaties zit echter een plafond: de werknemer mag tot 9 uur per dag en 45 uur per week werken. Dat moet het bijvoorbeeld voor ouders in co-ouderschap makkelijker maken om afwisselend voor de opvang van hun kinderen te zorgen.  

Recht op deconnectie

Door de digitalisering en de evolutie naar meer telewerk is een werknemer bijna altijd en overal bereikbaar. Het recht op deconnectie moet voorkomen dat een werknemer zich verplicht voelt om te antwoorden op een oproep van een werkgever of van collega’s buiten hun uurrooster.

Juridisch gezien bestaat het recht op deconnectie al een tijdje. De arbeidsdeal gaat een stap verder: bedrijven met meer dan 20 werknemers moeten afspraken vastleggen rond het recht van werknemers om offline te zijn na de werkuren en de regulering van het gebruik van digitale hulpmiddelen.

Werken bij een andere werkgever tijdens opzegtermijn

Sinds de arbeidsdeal kun je een ontslagen werknemer tijdens zijn opzegtermijn ter beschikking stellen van een andere werkgever. Verwarrend genoeg wordt dat ook een transitietraject genoemd, terwijl transitietrajecten van de Werkschakelpunten proactieve trajecten zijn, zonder dat er sprake is van ontslag.

In het transitietraject van de arbeidsdeal kan een werknemer onder begeleiding van een HR-dienstverlener proeven van een nieuwe functie bij een andere werkgever. De voormalige werkgever blijft tijdens die periode het loon uitbetalen. Als het transitietraject succesvol is, kan de werknemer overstappen naar de nieuwe baan, zonder in werkloosheid te belanden. Bovendien behoudt de werknemer zijn anciënniteit voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Op de website van Federgon vind je meer informatie en het aanmeldingsformulier voor een transitietraject.