Digitale tool helpt medewerkers terug aan het werk na burn-out

UGent en Divergent ontwikkelden een tool om medewerkers na een burn-out duurzaam terug aan de slag te helpen. Ook jouw bedrijf kan meedoen.

De Re-integratiebalans is een digitale tool die houvast biedt bij de re-integratie van medewerkers na een burn-out. Die worstelen bij hun terugkeer vaak nog met restsymptomen, waardoor er een reële kans is op herval. De tool is ontwikkeld door UGent-onderzoekers Claudia Rooman en Eva Derous. Bedoeling is om de Re-integratiebalans in het najaar van 2022 via een website breed ter beschikking te stellen aan werknemers, werkgevers, jobcoaches en andere geïnteresseerden uit het werkveld. Daarvoor wordt samengewerkt met Divergent.

Claudia Rooman (UGent) en Bram van Baarle (Divergent) wijzen alvast op een aantal misverstanden rond burn-out. 

1. Leg de focus niet alleen op preventie

Werkgevers besteden – terecht – veel aandacht aan het vermijden van burn-out bij hun medewerkers. Maar dat mag niet de enige focus zijn. Degenen die al een burn-out hebben, hebben nood aan een goed re-integratieproces. Door de eenzijdige focus op preventie weten bedrijven niet altijd goed hoe je mensen na een burn-out kan begeleiden naar duurzame tewerkstelling. 

2. Zorg voor opvolging na de terugkeer

Mensen die terugkeren naar het werk hebben vaak nog restsymptomen. Ze hebben bovendien tijdens hun afwezigheid nagedacht over hun loopbaan, of hun job wel aansluit bij hun wensen en talenten, enzovoort. Daardoor hebben ze bij terugkeer misschien andere noden dan vroeger. Daar moet je oog voor hebben als je de medewerker duurzaam aan boord wil houden (wat natuurlijk een win-win is voor werkgever en werknemer). 

3. Werken kan een deel van de oplossing zijn

Mensen zijn gemiddeld enkele maanden afwezig, maar de symptomen slepen vaak langer aan. Werk kan wel degelijk een deel zijn van het herstelproces. Terugkeren kan sociale isolatie, financiële stress of andere nadelige gevolgen van langdurige afwezigheid tegengaan. Om een positief effect te hebben op het welzijn van de medewerker moet de terugkeer wel onder de juiste voorwaarden gebeuren. Progressieve werkhervatting is een van de mogelijkheden.

4. Investeer in het informele proces

Het formele re-integratietraject is meestal vooral gericht op het voorbereiden van re-integratie. Het volstaat niet altijd om ook alle uitdagingen vanaf de werkhervatting aan te pakken. Een informeel traject kan een heel waardevolle aanvulling zijn. In zo'n informeel traject kunnen medewerkers samen met HR, een leidinggevende of een externe partner hun persoonlijke noden bespreken en loopbaanvragen aanpakken.

5. Kijk verder dan de persoonskenmerken

Hier en daar leeft nog het misverstand dat burn-out enkel te maken heeft met persoonskenmerken van de medewerker. Het is op zijn minst een combinatie van persoons- en werkgebonden factoren. De Re-integratiebalans als tool geeft inzicht in persoonskenmerken én werkgebonden factoren. Zo worden de pijnpunten, maar ook de helpende factoren duidelijk.

 

Interesse in de Re-integratiebalans?

Neem contact op met Claudia Rooman.

Dit project is een van de innovatieve projecten binnen het Arbeidspact voor Gent. Op stad.gent/arbeidspact vind je de andere projecten terug.