'Feeling low? Aim high!' zoekt loop­baan­be­ge­lei­ding op maat van kort­ge­school­den

Hoe overtuig je kortgeschoolde werknemers dat loopbaanbegeleiding ook iets voor hen is? Weerkracht zoekt het uit binnen het Arbeidspact.

Vandaag bereikt loopbaanbegeleiding voornamelijk hooggeschoolden. Weerkracht wil ook kortgeschoolden die kampen met een groeiende psychische druk, motiveren om een loopbaanplan op te stellen. Het project 'Feeling low? Aim high!' onderzoekt hoe die loopbaanbegeleiding het best kan aansluiten bij hun noden. Een van de pistes is om heel concreet aan de slag te gaan met kortgeschoolde werkenden voor wie loopbaandenken totaal nieuw is.  

Midden april gaat een eerste interactiegroep van start. 'Het is een groep Bulgaarse vrouwen die de connectie met hun loopbaan verloren zijn,' vertelt Steffi Paelinck, projectcoördinator bij Weerwerk. Twee gezondheidswerkers van Wijkgezondheidscentrum De Kaai staan samen met een loopbaancoach van Weerkracht in voor de begeleiding.  

Kunst als ingangspoort

Opvallend is de samenwerking met Museum Dr. Guislain. 'In plaats van rond de tafel te zitten, willen we oplossingen creëren via verbeelding en beweging. Daarom werd Museum Dr. Guislain de derde partner in ons verhaal. In een museum zie je totaal andere dingen dan in je gewone leven. Je verbeelding wordt geprikkeld en je hersenen maken nieuwe verbindingen. Door in het museum creatief aan de slag te gaan, onder leiding van een gespecialiseerde publiekswerker, willen we een en ander losmaken bij de deelnemers. Dat kan een aanleiding zijn om eens na te denken over het werk, of om te gaan dromen of een jobwens te formuleren.'  

In totaal volgen de vrouwen zes sessies, rond thema's zoals zinvolheid, werk, copinggedrag, je goed voelen, talenten en dromen. Als er een vraag komt rond werk, stellen de coaches voor om samen expert te worden in de loopbaan van de deelnemer. Samen onderzoeken ze dromen, talenten, studiemogelijkheden, fysieke gezondheid, beroepenankers … en aan de hand daarvan maakt de deelnemer keuzes. De coach bekijkt vervolgens met de deelnemer waar ze met hun vraag naar toe kunnen en hoe ze op een juiste manier kunnen communiceren met de werkgever.  

Drempels opsporen

Op basis van de ervaringen met de eerste groep, wordt later dit jaar nog een tweede groep samengesteld. Daarnaast omvat het project ook nog een luik waarin kortgeschoolde werkenden, die problemen ondervinden op of met hun werk, worden geïnterviewd, om na te gaan waarom ze de weg niet vinden naar het klassieke aanbod van loopbaanbegeleiding. 'We willen een beeld krijgen van de mensen en een goede start maken in de relatie tussen coach en coachee, die op dit moment eerder vrijblijvend is. Waar mogelijk leiden we toe naar ons officiële aanbod van loopbaanbegeleiding.'

Meer weten over dit project? Neem contact op met Steffi Paelinck via steffi.paelinck@weerwerk.be 

Dit project is een van de innovatieve projecten binnen het Arbeidspact voor Gent. Op stad.gent/arbeidspact vind je de andere projecten terug.