Dienst Werk en Activering - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

De Dienst Werk en Activering heeft als opdracht om aan de Gentse inwoners en bedrijven de best mogelijke antwoorden te bieden op hun actuele en toekomstige vragen en noden op het vlak van werk. 
Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar personen in een kwetsbare situatie.
We zoeken antwoorden via partnerschappen, we ondersteunen en stimuleren het werkveld en werken aanvullend een eigen aanbod uit. We voeden het stedelijke beleid inzake werkgelegenheid en activering.
Kwaliteitsvol werk, of een zinvol alternatief waar nodig, is het streefdoel.

   Locatie Urbis:

    Locatie Maïsstraat:

Gudrun Van der Gucht, directeur

Locatie