Wat is Muide Meulestede Morgen?

Lees hier een beknopt overzicht van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen of download alle achtergrondinformatie.

Stadsvernieuwing voor Muide-Meulestede

MMM samengevat in 5 punten

 1. In 2013 zien bewoners van alles bewegen in hun wijk, maar ze missen een overzicht. Ze kloppen aan bij Stad Gent om samen te werken aan het Muide-Meulestede van morgen.
 2. De architectenbureaus ndvr en Architecture Workroom krijgen de opdracht om een voorbereidende studie (conceptstudie) te doen. Ze nemen interviews af en organiseren workshops met bewoners, buurtorganisaties en ondernemers uit de wijk. In hun eindrapport stellen ze onder andere 12 agendapunten voor die de leidraad vormen voor het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen.
 3. Op 29 september 2016 geven bewoners en Stad Gent de aftrap en lanceren ze de eerste projecten. In de daarop volgende jaren start de Moeskopperij, er komen buurtinitiatieven in treinwagons op de Voorhaven en bewoners doen verkeerstellingen. Bewoners planten Vikingbos aan. De aanleg van het Makelaarspark, het Voorhavenpark en het Kapitein Zeppospark en de bouw of voorbereiding van innovatieve woonprojecten (groepswonen voor senioren, community land trust-project, …) starten.
 4. De eerste projecten zijn geen eindpunt. Bewoners en Stad Gent zetten nieuwe in de steigers. Het Atelier, een wijkplatform van bewoners, houdt het overzicht en baseert zich op de agendapunten van bij de start. Muide Meulestede Morgen investeert in onder andere groene ruimte, nieuwe woonvormen, centrale ontmoetingsplekken, nieuwe economie in oude havenloodsen en duurzame mobiliteitsoplossingen.
 5. In 2017 beginnen de bureaus BUUR en EVR aan een wijkstructuurschets. Dit is een ruimtelijke structuur in lopende en nieuwe projecten, om groene en waterzones met elkaar te verbinden, verkeer binnen en buiten te stroomlijnen en nieuwe plekken op een kwalitatieve manier in te richten. Het is een toekomstbeeld van de wijk. Het Atelier volgt de studie van dichtbij op.

Daarnaast starten er nog andere studies en projecten. Bewoners blijven een grote rol spelen bij de opvolging en uitvoering.

12 agendapunten geven richting

Waar willen we met Muide-Meulestede naartoe? Deze 12 agendapunten geven de richting aan:

 1. Koester en versterk de aanwezigheid van verschillende types van woningen door ook bij nieuwe projecten de kaart van diversiteit in woonvormen te trekken
 2. Maak de bestaande woningen duurzamer, leefbaarder en veiliger
 3. Voorzie in nieuwe woonprojecten buurtfuncties en de inrichting van de publieke ruimte
 4. Creëer verhuismogelijkheden en stimuleer verhuisbewegingen in de eigen wijk zodat bewoners er hun hele leven kunnen wonen
 5. Behoud, benut en versterk het potentieel van magazijnen, loodsen, hangars en ateliers als ruimte voor de maakeconomie
 6. Organiseer centrale plekken: bijvoorbeeld de Roerstraat, het Manchesterplein en het rondpunt in Meulestede
 7. Gebruik de aanwezigheid van bedrijven, ondernemers en scholen en zet wijkgebonden leer-stage-werktrajecten op
 8. Verbind binnengebieden en maak veilige routes voor fietsers en voetgangers
 9. Waak erover dat grote infrastructuurwerken aan de rand voordelen bieden voor de wijk
 10. Maak de omgeving Pauwstraat - Muidepoort en zone rond Meulestedebrug leefbaarder voor de wijk
 11. Maak Muide-Meulestede dé koploper in het behalen van de doelstellingen van het Klimaatplan Gent
 12. Benut de beschikbare ruimte om concrete klimaatregelen uit te werken en uit te testen

Meer informatie

Wil je meer weten over MMM? Ga eens kijken naar de tijdslijn. Ontdek de deelprojecten en het toekomstbeeld. Of lees meer in de overzichtsbrochure (2020) of ontdek de deelprojecten in de wandelroute (beide documenten kan je hieronder downloaden).

Ontdek de wijk Muide-Meulestede

Download de wandelroute PDF (2.34 MB)