Stadsvernieuwing voor Muide-Meulestede
Stadsvernieuwing voor Muide-Meulestede

Wat is Muide Meulestede Morgen?

Lees hier het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen in een notendop of download alle achtergrondinformatie.

Muide Meulestede Morgen (MMM) is gestart in 2016. Heb je iets gemist? Op deze pagina vind je beknopt een overzicht. Wil je meer weten, dan kan je onderaan verschillende documenten downloaden.

MMM samengevat in 5 punten

 1. In 2014 zien bewoners van alles bewegen in hun wijk, maar ze missen een overzicht. Ze kloppen aan bij Stad Gent om samen te werken aan de toekomst van Muide-Meulestede.
   
 2. Ndvr en Architecture Workroom krijgen de opdracht om een voorbereidende studie te doen. Ze nemen interviews af en organiseren workshops met bewoners, buurtorganisaties en ondernemers uit de wijk. In hun eindrapport stellen ze onder andere 12 agendapunten voor die de leidraad vormen voor het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen.
   
 3. Op 29 september 2016 geven bewoners en Stad Gent de aftrap van het project en lanceren ze de 14 eerste werven. In de daarop volgende jaren start de Moeskopperij, er komen buurtinitiatieven in treinwagons op de Voorhaven en de Werf Mobiliteit doet verkeerstellingen. Bewoners planten Vikingbos aan. De aanleg van het Makelaarspark, het Voorhavenpark en het Kapitein Zeppospark start.
   
 4. De 14 werven zijn geen eindpunt. Bewoners en Stad Gent kunnen nieuwe werven voorstellen. Die zullen worden voorgelegd aan het Atelier. Dat is een wijkplatform van waaruit bewoners en Stad Gent leiden MMM binnen de geest van de agendapunten uit de studie.
   
 5. In 2017 starten de bureaus BUUR en EVR aan de wijkstructuurschets. Dit is een ruimtelijke structuur in lopende en nieuwe projecten, om groene en waterzones met elkaar te verbinden, verkeer binnen en buiten te stroomlijnen en nieuwe plekken op een kwalitatieve manier in te richten. Het Atelier volgt de studie van dichtbij op.

  Tijdens de studie kan de volledige wijk deelnemen aan 2 workshops en is er informatie via een digitale kaart, de MMM-krant en een plantjesactie. De wijkstructuurschets is klaar. Het is geen concreet inrichtingsplan voor parken, pleinen en straten. We zullen zone per zone bekijken en inspraaktrajecten op maat organiseren.

12 agendapunten geven richting

Waar willen we met Muide-Meulestede naartoe? Deze 12 agendapunten geven de richting aan:

 1. Koester en versterk de aanwezigheid van verschillende types van woningen door ook bij nieuwe projecten de kaart van diversiteit in woonvormen te trekken
 2. Maak de bestaande woningen duurzamer, leefbaarder en veiliger
 3. Voorzie in nieuwe woonprojecten buurtfuncties en de inrichting van de publieke ruimte
 4. Creëer verhuismogelijkheden en stimuleer verhuisbewegingen in de eigen wijk zodat bewoners er hun hele leven kunnen wonen
 5. Behoud, benut en versterk het potentieel van magazijnen, loodsen, hangars en ateliers als ruimte voor de maakeconomie
 6. Organiseer centrale plekken: bijvoorbeeld de Roerstraat, het Manchesterplein en het rondpunt in Meulestede
 7. Gebruik de aanwezigheid van bedrijven, ondernemers en scholen en zet wijkgebonden leer-stage-werktrajecten op
 8. Verbind binnengebieden en maak veilige routes voor fietsers en voetgangers
 9. Waak erover dat grote infrastructuurwerken aan de rand voordelen bieden voor de wijk
 10. Maak de omgeving Pauwstraat - Muidepoort en zone rond Meulestedebrug leefbaarder voor de wijk
 11. Maak Muide-Meulestede dé koploper in het behalen van de doelstellingen van het Klimaatplan Gent
 12. Benut de beschikbare ruimte om concrete klimaatregelen uit te werken en uit te testen