Het toekomstbeeld van Muide-Meulestede

De wijkstructuurschets verbindt lopende en nieuwe projecten, stroomlijnt verkeer, en geeft plaats aan openbaar groen en nieuwe activiteiten.

Een groene buffer in de New Orleansstraat, méér groene plekken die in een lus verbonden worden, centrale plekken in de wijk, kruisbestuiving tussen wonen en bedrijvigheid op het eiland en de haven, en korte ketensystemen op het eiland, dat zijn de hoofdlijnen van de wijkstructuurschets voor Muide-Meulestede.

In 2017-2018 hebben de stedenbouwkundige bureaus BUUR en EVR, wijkbewoners en Stad Gent aan de wijkstructuurschets voor Muide-Meulestede gewerkt. De wijkstructuurschets is een samenhangende ruimtelijke visie die lopende en nieuwe projecten met elkaar verbindt, groene en waterzones inplant, verkeer binnen en buiten stroomlijnt en plekken voor nieuwe activiteiten aanduidt.

Uitgangspunten

De wijkstructuurschets heeft twee grote uitgangspunten: de Verapazbrug en het verleggen van de ring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan. Die twee maatregelen moeten doorgaand verkeer uit de woonwijk Muide-Meulestede weren. Dat vergroot de leefbaarheid en geeft heel wat nieuwe ruimte voor groen, water, ontmoeten, handel, voetgangers en fietsers.

 

De wijkstructuurschets doet heel wat uitspraken over grote structuren in Muide-Meulestede, over thema’s als natuur, mobiliteit, leefbaarheid, activiteiten etc. De studiebureaus kijken door 5 poorten naar de toekomst van de wijk: de gezonde, de verbonden, de aanpasbare, de natuurlijke en de kringloopwijk.

Gezonde wijk

We willen van Muide-Meulestede een gezondere wijk maken. Wanneer de Verapazbrug er ligt en de ring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan verschuift, dan passeert het doorgaand verkeer verder weg van de woningen. We richten de New Orleansstraat in als een groene buffer.

Na de bouw van de Verapazbrug kunnen we ook nadenken over de herinrichting van de Voormuide, de Muidepoort en de Pauwstraat. Als het doorgaand verkeer weg is, is er meer plaats voor voetgangers, fietsers, terrasjes en leven op straat.

Ook in de woonstraten willen we de leefbaarheid vergroten. Doorgaand verkeer houden we uit de wijk en we verminderen ook het plaatselijk verkeer door op termijn parkeren zoveel mogelijk uit de woonstraten te halen en te groeperen aan de rand van de wijk. Op de vrijgekomen plaats is ruimte voor leuke ontmoetingsplaatsen, bomen, water, voetgangers en fietsers.

We werken aan gezonde woningen door verluchting, zonlicht, groen voor de deur en autoluwe en stille straten.

Verbonden wijk

De verbonden wijk gaat zowel over mobiliteitsverbindingen als over de combinatie van wonen en werken.

Mobiliteit

We zorgen voor goede verbindingen binnen het eiland, en tussen het eiland en de stad. We maken een netwerk van zachte verbindingen. We maken plaats voor voetgangers en fietsers in de straten.

We werken aan beter openbaar vervoer, maar we zoeken ook naar alternatieven zoals deelauto’s, buddysystemen of pendelbusjes.

Wonen en werken

We stimuleren maakeconomie en watergebonden activiteiten. We zetten de vele loodsen in de wijk in voor buurtondersteunende bedrijvigheid. We zoeken naar kruisbestuiving tussen de woonbuurt, bedrijvigheid op het eiland en de haven. Deze activiteiten zijn kansen voor korte ketensystemen.

 

Aangepaste wijk

De Voorhaven – de oude haven - is heringericht met respect voor het maritiem erfgoed. Ook bij nieuwe ontwikkelingen versterken we de link met het water en kiezen we voor grotere sprekende gebouwen aan de waterkant. Aan de kant van de haven – aan het Grootdok – koesteren we de monumentale loodsen, pakhuizen en kaaien. Ze bepalen het karakter van de wijk.

We werken aan centrale plekken in de wijk. Op die plekken stimuleren we een mix van wonen, ontmoeten, handel en andere activiteiten. De centrale plekken ontstaan op het kruispunt met de Meulesteedsesteenweg en dwarse verbindingen over het schiereiland. Op die plekken kunnen iets hogere gebouwen komen en richten we de openbare ruimte in als verblijfsruimte, terrasjes, of pleintjes.

 

Natuurlijke wijk

We werken aan een groenere wijk. Dat is goed voor de luchtkwaliteit. Groene zones helpen ons in de strijd tegen hitte en geluidsoverlast. Bomen en struiken zijn goed voor de biodiversiteit. Bloemen trekken bijen en andere insecten aan.

We richten de New Orleansstraat in als een groene buffer. We planten er bomen en maken er ruimte om water op te vangen bij hevige regenbuien. Ook elders in de wijk liggen er parken en komen er bij. Denken we maar aan het Meulestedepark, het Voorhavenpark, het Vikingbos, het Makelaarspark en het Kapitein Zeppospark. We verbinden de parken door een groene lus.

We maken groene woonstraten door plaats te maken voor geveltuinen en bomen. Dit zorgt voor verkoeling en aangenaam wonen. Water kan zo gemakkelijk in de grond sijpelen.

In de parken en de groene woonstraten is er plaats om te ontmoeten, te spelen en te rusten voor jong en oud. Groene vingers kunnen ook aan de slag in de moestuinen.

 

Kringloopwijk

In de moestuin van het wijkrestaurant 't Oud Postje, het Makelaarspark, Struik en de Voorhaven kweken buurtbewoners eigen groenten. Dat is waardevol. Door lokaal groenten te kweken en te eten, verminderen we vervuilend transport. We noemen dit een korte keten. We zoeken naar plekken voor meer pluktuinen en moestuinen.

We willen ook water op het eiland houden. Vandaag verdwijnt water in de rioleringen. Opgevangen regenwater kunnen we opnieuw inzetten voor ons huishoudelijk gebruik. Op groene plekken kan het water in de grond sijpelen. Hevige regenbuien vangen we op in grachten of zogenaamde wadi’s.

We kunnen ook samen hernieuwbare energie opwekken, opslaan en over het eiland verdelen. We leggen zonnepanelen op de daken van onze huizen en bedrijven. We halen energie uit de grond. Misschien zit er een samenwerking in met de haven.

We willen ook een korte keten van materiaal opzetten. We maken plaats voor ateliers om dingen te herstellen, in plaats van nieuwe dingen te kopen.

Informatie en participatie

De bewoners van Muide-Meulestede konden tijdens de studie mee nadenken tijdens twee workshops, er was ook informatie via een wijkkrant, een digitale kaart van de tussentijdse versie en een plantjesactie. Het bewonersplatform Atelier volgde de studie op de voet.

Tijdens het buurtfeest van 18-19 mei 2019 konden buurtbewoners de definitieve versie van de wijkstructuurschets ontdekken.

De structuurschets bepaalt in grote lijnen hoe Muide-Meulestede in de toekomst op het terrein vorm kan krijgen. Het is geen concreet inrichtingsplan voor parken, pleinen en straten. Het eiland wordt nu zone per zone bekeken. Voor elke zone komen er ook verdere inspraaktrajecten op maat organiseren. Enkele parken zijn al in aanleg (Voorhavenpark, Makelaarspark en Kapitein Zeppospark). Andere volgen er in de toekomst. Straten en pleinen zijn later aan de beurt.