Project Verkeer verleggen van New Orleansstraat naar Port Arthurlaan

Als doorgaand verkeer van de New Orleansstraat verschuift naar de Port Arthurlaan, wordt de wijk leefbaarder en blijft de haven bereikbaar.

De kruising van de New Orleansstraat met de Goolestraat en de Port Arthurlaan.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Gentse Kanaaldorpen en -zone, Muide - Meulestede - Afrikalaan
  • Mobiliteit
  • Wegenwerken
  • Economie

Beter voor de wijk Muide-Meulestede én de bedrijven

Het verkeer rijdt momenteel via de New Orleansstraat door de wijk Muide-Meulestede.

Als het economisch (en doorgaand) verkeer wordt verplaatst naar de Port Arthurlaan (= dichter bij de haven) verbetert de leefbaarheid in de wijk Muide-Meulestede en blijft de bereikbaarheid van de bedrijven gewaarborgd.

De New Orleansstraat is nu nog een deel van de voorlopige Zuidelijke Havenring.

De Zuidelijke Havenring is een traject van 6 kilometer dat loopt van de R4 Oost in Oostakker, langs de Vliegtuiglaan, over de Meulestedebrug, tot de R4 West in Wondelgem. Dagelijks rijden hier duizenden auto’s, vrachtwagens, treinen en fietsers: het is een drukke en op verschillende punten gevaarlijke route.

De Zuidelijke Havenring is ‘voorlopig’, omdat er in de verre toekomst tussen de R4 in Oostakker en Evergem een rechtstreekse verbinding zou komen die het Sifferdok kruist. Over die zogeheten oost-westverbinding is nog helemaal niets beslist, maar als ze er ooit komt, dan hoeft het doorgaand verkeer niet meer rond de haven en ook niet meer door de wijk Muide-Meulestede.

Een studie (gecoördineerd door het Projectbureau Gentse Kanaalzone) heeft onderzocht hoe:

  • de huidige havenring voor alle weggebruikers vlotter en veiliger kan worden ingericht
  • de verkeersimpact op de omliggende wijken kan worden gemilderd
  • de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven kan worden gewaarborgd

Het project om het verkeer van de New Orleansstraat te verleggen naar de Port Arthurlaan is een onderdeel van het traject van de Zuidelijke Havenring.

Hoe zal de verlegging er uitzien?

De Port Arthurlaan, die nu een havenweg is, wordt een gewestweg met twee rijrichtingen. Ernaast komt een ventweg waar vrachtwagens halt kunnen houden.

Het onderste stuk New Orleansstraat (ten zuiden van de Glasgowstraat) zal een plaatselijke lus vormen met de Port Arthurlaan. Dat garandeert dat de bedrijven daar bereikbaar blijven. Ook laat de lus het verkeer uit de woonwijk Muide-Meulestede uitkomen op de Port Arthurlaan.

Het bovenste stuk van de New Orleansstraat (ten noorden van de Glasgowstraat) zal ingericht worden als een autoluwe of een autovrije straat. Onderzoek (zoals een toekomstig wijkmobiliteitsplan) zal hierover inzicht geven.

Er komen in de Port Arthurlaan 2 kruispunten met verkeerslichten: één waar de huidige Meeuwstraat ligt en één nabij de Goolestraat.

Nog studiewerk en overleg nodig

Voor de heraanleg kan beginnen, is er nog veel studiewerk nodig.

Het plan uit de studie van de voorlopige Zuidelijke Havenring is nog maar een schetsontwerp. Dat plan zal verder uitgewerkt worden tot een conceptplan, daarna tot een voorontwerp en een ontwerp.

Hiertoe zal een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, Farys, North Sea Port en de Stad Gent.

Tegelijk komt er overleg met de bedrijven langs het traject van de Port Arthurlaan.

tijdslijn

Welke zijn de volgende stappen?

Update van de studie voorlopige Zuidelijke Havenring, met een schetsontwerp voor een verlegd traject in de New Orleansstraat

Eind 2021: de intentieovereenkomst tussen overheden wordt goedgekeurd

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent, Farys, het Agentschap Wegen en Verkeer en North Sea Port over een studieopdracht om het verkeer te verleggen

Onderhandelingen over grondruil en grondoverdrachten

Start van de studieopdracht 'trajectverlegging New Orleansstraat/Port Arthurlaan'

Aanvraag omgevingsvergunning

Heraanleg New Orleansstraat en Port Arthurlaan

Locatie