Muide-Meulestede fossielvrij

In Muide-Meulestede loopt een living lab om fossielvrije energieoplossingen uit te denken, te testen en te realiseren.

Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Eén van de opdrachten daarin is om bestaande woningen en bedrijven 100% fossielvrij te maken. De oude en onderling erg verschillende gebouwen in de stad, de versnipperde eigendomsstructuur en de grote afhankelijkheid van fossiele energiebronnen maken de omschakeling naar fossielvrije wijken niet evident.

Al doende leren in Muide-Meulestede

We willen een versnelling hoger schakelen en werken in Muide-Meulestede daarom met een living lab, een innoverend praktijkonderzoek waarin we samen met kennisorganisaties, en bewoners en bedrijven nieuwe energieoplossingen zullen uitdenken, maar ook effectief uittesten en realiseren, of kortweg al doende leren. Hoe deel je zonnestroom als je overdag niet thuis bent? Hoe kan je warmte uit de grond delen? Kan je samen voldoende energie produceren voor een volledige wijk? En kan dat betaalbaar? Het zijn enkele vraagstukken waar het Living Lab een antwoord op moet formuleren.

Het living lab neemt de wijk mee op sleeptouw in de energieomschakeling. Er komt een intense dialoog met bewoners om hun vragen en noden te kennen en zo tot oplossingen te komen en de woonkwaliteit te verhogen. Samen met de wijk sleutelen we aan collectieve energie- en warmtesystemen en starten we met de bouw. Ook gronden en gebouwen van de Stad Gent kunnen een hefboom zijn in de omschakeling naar een fossielvrije wijk. Wat we in Muide-Meulestede doen, willen we daarna in andere Gentse wijken toepassen.

Breed innoverend netwerk

Voor de organisatie van het living lab heeft de Stad een overeenkomst aan met Architecture Workroom Brussels VZW, een onafhankelijk innovatiehuis voor transformatie (AWB). AWB is op zijn beurt betrokken bij het Flanders Technology & Innovation-festival van het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO). Dit levert een breed netwerk en extra financiële middelen voor een fossielvrij Muide-Meulestede op.

Voor de overeenkomst met AWB zet de Stad 500.000 euro subsidiemiddelen in. Dit gaat over subsidies voor het stadsvernieuwingsprogramma Muide Meulestede Morgen vanuit het Vlaams stadsvernieuwingsfonds en subsidies uit het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact.