Parkeertarieven

De Stad Gent is onderverdeeld in verschillende tariefzones.

In deze webkaart kunt u verschillende 'lagen' weergeven, onder andere de bewonerszones, de tariefzones, de locatie van de parkeerautomaten... U kunt ook zoeken op straatnaam.

  • Om de kaart op het volledige scherm weer te geven: klik op het uitvergroot-icoontje in de rechterbovenhoek van de kaart.
  • Om de legende zichtbaar te maken: klik op het icoon > in de linkerbovenhoek.
  • De tariefzones zijn ingekleurd. De bewonerszones hebben een zwarte rand.

-> We streven ernaar om de kaart steeds up-to-date te houden. Toch is het altijd de signalisatie op straat die primeert!

-> De zone binnen de stadsring (R40) is een lage-emissiezone. Een bewonersvergunning betekent niet automatisch dat uw wagen de LEZ mag inrijden. Check uw wagen op www.lez2020.gent.  

 

Parkeertarieven

In Gent geldt er op veel plaatsen betalend parkeren. Er zijn verschillende tariefzones ingevoerd (niet te verwarren met de bewonerszones) om meer rotatie te creëren op parkeerplaatsen, zowel voor bewoners als voor kortparkerende bezoekers.

rode tariefzone

In de centraal gelegen rode tariefzone kunt u maximaal 3 uur parkeren tussen 9 en 19 uur. Na 19 uur kunt u langer parkeren. U moet in deze zone betalen tot 23 uur. Een dagtarief is in deze zone niet mogelijk.

oranje tariefzone

De oranje tariefzone, de tweede schil rond het centrum, is hoofdzakelijk gericht op bewonersparkeren. Maar ook kort- en langparkeerders kunnen er hun wagen kwijt. Ook 's avonds parkeert u daar niet gratis. U dient er te betalen tussen 9 en 23 uur. Na 19 uur liggen de tarieven lager.

gele tariefzone

In de gele tariefzone in de buurt van de stations Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort kunt u tussen 9 en 19 uur maximaal 5 uur parkeren (maximumtarief van 7,50 euro voor 5 uur). Na 19 uur parkeert u er gratis en mag u langer dan 5 uur parkeren.

Opgelet: in commerciële straten mag u tussen 9 en 19 uur altijd maximaal 3 uur parkeren. In deze zone geldt dat voor de Antwerpsesteenweg (tussen Land van Waaslaan en Visitatiestraat) en de Dendermondsesteenweg (van de Dampoort tot de Blijde Inkomststraat).

groene tariefzone en "Groene Zone Uitbreiding"

In de groene tariefzone parkeert u het goedkoopst. Na 19 uur parkeert u er gratis.

Op de kaart ziet u ook een "Groene Zone Uitbreiding": dat is het gearceerde groene stuk. Daar geldt nu nog geen betalend parkeren, maar in de toekomst kan het wel ingevoerd worden.

blauwe zone en "Blauwe Zone Speciaal"

In een blauwe zone moet u niet betalen, maar u kunt er niet lang parkeren. Om reglementair te parkeren, moet u er uw parkeerschijf gebruiken (max. 2u).

Op de kaart ziet u ook een "Blauwe Zone Speciaal": dat is het gearceerde blauwe stuk. Het gaat hier om twee "speciale zones" waar een afwijkend parkeerregime geldt.

olijfgroene zone

In de olijfgroene zone op The Loop (= de parkeerterreinen bij Flanders Expo) geldt een ander parkeerregime. Betalend parkeren kan per halve of hele dag en bij grote beurzen en andere evenementen worden evenemententickets in de beurshallen verkocht.

Gratis parkeren op zon- en feestdagen

Parkeert u bovengronds, dan moet u op zon- en feestdagen (én 11 juli) niet betalen.
(1 januari, Paasmaandag, 1 mei Dag van de Arbeid, O.L.H. Hemelvaart, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli Nationale Feestdag, 15 augustus O.L.V. Hemelvaart, 1 november Allerheiligen, 11 november Wapenstilstand, 25 december Kerstdag)

Gratis parkeersessie

In iedere tariefzone kunt u een aantal minuten gratis parkeren.

  • In de rode, oranje en gele tariefzone kunt u tweemaal per dag 20 minuten gratis parkeren.
  • In de groene tariefzone kunt u tweemaal 30 minuten per dag gratis parkeren.

U dient minstens 20 minuten tussen beide gratis sessies te laten en u tikt uw nummerplaat in zodat de parkeerwachters weten dat u slechts een beperkte tijd parkeert.

Parkeerrecht

  • Een parkeersessie gekocht in de ene zone, kan niet altijd gebruikt worden in een andere zone. In de tabel hieronder ziet u welk parkeerrecht waar geldig is.
  • Een parkeersessie blijft geldig in dezelfde zone, ook als u uw wagen in die zone verplaatst (dus zolang u parkeert in dezelfde tariefzone (kleur) en binnen de tijdsduur waarvoor u hebt betaald).
Tariefzone van het ticket Geldigheid
Rode tariefzone Rode, gele, oranje en groene zone
Gele tariefzone Gele, oranje en groene zone
Oranje tariefzone Oranje en groene zone
Groene tariefzone Groene zone
The Loop The Loop
  • Het is niet mogelijk om met een dagticket van de oranje zone in de gele zone te staan (de gele zone biedt geen dagticketoptie aan).
  • Een dagticket loopt door (48 uur) indien de zondag (of een feestdag) er tussen zit. Stel dat u op zaterdagavond om 18 uur een dagticket koopt, dan mag u tot maandagavond 18 uur parkeren.

Bewonersparkeren en bewonerszones

Als bewoner moet u – als u een bewonersvergunning hebt – niet betalen in uw bewonerszone. Als u in uw eigen straat geen parkeerplaats vindt, mag u ook gratis parkeren in de andere straten in uw bewonerszone. Parkeert u buiten uw bewonerszone, dan moet u wél betalen. Hoeveel u betaalt, hangt af van de tariefzone waar u parkeert (zie boven).

Meer informatie, kaarten en stratenlijsten per bewonerszone kunt u raadplegen op onderstaande pagina.