Elektrisch rijden: laadpunten

De Stad Gent voorziet laadpunten waar elektrische wagens tegen betaling opgeladen kunnen worden.


Elektrische mobiliteit is zonder twijfel een belangrijk onderdeel van het mobiliteitssysteem van de toekomst. De Vlaamse overheid en de Stad Gent maken dan ook werk van de uitbouw van een uitgebreid netwerk aan publieke laadpunten.

De ambitie is om tegen 2020, 162 publiek toegankelijke laadpalen te plaatsen. De laadpalen komen vooral op plaatsen waar ook aan autodelen wordt gedaan of waar collectief geparkeerd wordt zoals in ondergrondse parkings, park-and-rides en buurtparkings. Deze laadpalen worden geplaatst door Fluvius maar laadpaaloperator Allego staat via een concessie in voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen.

Aan de meeste laadpalen zijn er 2 parkeervakken voorzien voor elektrische voertuigen. In elk parkeervak is een wit logo van een aansluitsnoer geschilderd.
Opgelet, o
p deze parkeerplaatsen geldt hetzelfde parkeerregime als op de andere parkeerplaatsen in de buurt. Er kan dus betalend parkeren gelden, of ze kunnen voorbehouden zijn voor bewoners of voor autodelen.

Hoe kunt u betalen en laden?

Dat hangt af van de beheerder van de laadpaal:

 • Laadpalen van Allego
  • Aan deze laadpalen geldt een vast tarief van 0.31 euro/kWh.
  • U kunt eenmalige laden en betalen via de Smoov-app.
  • U kunt ook een (gratis) laadkaart aanschaffen bij Plugsurfing. Deze laadkaarten werken op alle door Allego geplaatste laadpalen en geven u ook toegang tot meer dan 30.000 laadpunten doorheen Europa. Meer info vindt u op de site Paalvolgtwagen.

Wanneer u gebruik maakt van andere laadpaaloperatoren vraagt u best bij hen na of de laadpas ook daadwerkelijk bij alle laadpalen te gebruiken is en welke tarieven dan van toepassing zijn.

 • Laadpalen van Bluecorner nv
  • in de ondergrondse parkings Sint-Michiels, Reep en Sint-Pietersplein
  • aan het politiekantoor Ekkergem
  • aan het Rectoraat in de Sint-Pietersnieuwstraat (enkel toegankelijk voor bezoekers van het Rectoraat)
  • aan de Skaldenstraat in de Gentse haven
  • aan de Poel (enkel voor autodelen en bewoners)
  • in de Vincent Evrardlaan
  • in de Kasteellaan

Meer info over de tarieven vindt u op de website van Bluecorner.
U kunt ook een gratis laadpas aanvragen of eenmalig laden via sms.

Een laadpaal aanvragen

Als u een elektrische wagen hebt maar u hebt geen eigen oprit of garage, dan kunt u bij Fluvius een laadpaal aanvragen via het klantenloket. Indien u recht hebt op een laadpaal zoekt Fluvius samen met de Stad Gent naar een geschikte locatie op maximaal 400 meter van uw woning of bedrijf.

Zelf een laadpaal plaatsen

Als u als organisatie of bedrijf zelf op privédomein een laadpaal publiek toegankelijk maakt dan: