Nieuwe ont­slui­tings­weg verlost woonwijk Zwijnaarde van zwaar verkeer

Er is een akkoord met Alinso over een weg die het verkeer van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en Zwijnaarde III op de R4 zal aansluiten.

Er is een akkoord met het bedrijf Alinso over de realisatie van een nieuwe weg die het verkeer van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Alinso) en Zwijnaarde III (Klaartestraat) rechtstreeks zal aansluiten op de R4. Daardoor zal het vrachtverkeer dat van de E17/E40 komt niet langer via de dorpskern van Zwijnaarde moeten.

Lange historiek

Al ruim 20 jaar streeft de Stad Gent naar een oplossing om het zwaar verkeer voor de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III uit het centrum van Zwijnaarde te weren. Na grondig overleg en een zoektocht naar een ideaal tracé met alle betrokkenen, is uiteindelijk gekozen voor het tracé vlak langsheen de E17-bocht. Dit tracé bevindt zich op gronden van Alinso. De Stad Gent zal een stuk grond van het bedrijf overkopen.

Het verkeer van Zwijnaarde II en III dat via de R4 komt, rijdt nu deels af en aan via de Heerweg-Noord en de Gestichtstraat. Met de nieuwe ontsluitingsweg komt alvast een einde aan het zware verkeer door deze woonstraten.

We kunnen eindelijk een oplossing uitwerken die het verkeer uit de woonstraten van Zwijnaarde haalt. Hier hebben de bewoners lang op gewacht. Vrachtverkeer hoort hier niet thuis. Verkeer van en naar de bedrij­ven­ter­rei­nen krijgt via de nieuwe ont­slui­tings­weg een betere toegang naar de R4. Dat is veel veiliger.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit

Opluchting en blijdschap. Na 20 jaar is er eindelijk een oplossing om twee bedrij­ven­ter­rei­nen van Zwijnaarde direct aan te sluiten op de R4 én de buurtbewoners zo te ontlasten van zwaar vrachtverkeer. Dit is een grote stap vooruit, zowel voor de economisch belangrijke sites met zo’n 5.000 werknemers als voor de leefbaarheid van de buurt.   

Sofie Bracke , schepen van Economie 

Eerst tijdelijke weg, daarna definitieve

Omdat er zich op een gedeelte van het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg een industriegebouw bevindt, zal de realisatie van de weg in twee fasen verlopen. In een eerste fase zal de weg langs het gebouw lopen. In een tweede fase, als het gebouw verwijderd is, krijgt de weg zijn definitief tracé. De aanleg van de weg is voorzien voor de tweede helft van 2023. Op termijn krijgt de weg ook een eigen naam.