Ontsluitingsweg bedrijventerrein Zwijnaarde II en III

Project Nieuwe ontsluitingsweg Bedrijventerrein Zwijnaarde II en III

Stad Gent wil via deze nieuwe weg het (vracht)verkeer van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aansluiten op de R4.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Zwijnaarde
 • Economie
 • Wegenwerken
 • Mobiliteit

Directe ontsluiting van bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III met R4

Al 20 jaar pleit de Stad Gent en Agentschap Wegen en Verkeer  om hier  ‘economisch verkeer van (vracht)wagens te scheiden van woongebieden nabij de industriezones Zwijnaarde II (Alinso) en III (Klaartestraat). Het is de bedoeling om deze industriezones zo in te richten dat het vrachtverkeer meteen terechtkomt op de R4 zonder dus nog woonwijken te kruisen.

Wat gebeurde er al voor dit project?

 • In 2000 nam Agentschap Wegen en Verkeer dit op bij de streefnota voor de verlenging van de R4-West, De doortrekking van de R4-West en de rotonde richting R4 buitenring werden ondertussen gerealiseerd.
 • In 2011 werden plannen uitgetekend voor een weg langs de oever van de Schelde (plaats waar nu een jaagpad met de naam Nieuwescheldestraat ligt).
 • Na de  besprekingen bleek in 2013  dat dit tracé niet haalbaar was, omdat in de toekomst een verbreding van het Scheldekanaal nodig is en men hier op watergebonden ontwikkeling wil inzetten.
 • In 2016 werkte het bedrijf NV Alinso in samenwerking met de Stad Gent, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Vlaamse Waterweg nv (DVW) een nieuw masterplan uit voor hun site. In dit masterplan werd een ontsluitingsweg richting R4 ingetekend langs de autosnelweg. De Stad Gent nam, samen met een gecoördineerd advies van de stad, op 24/05/2017 akte van het masterplan. 
 • 2017-2020: onderzoeken van tracé en mogelijke alternatieven en besprekingen met betrokken partijen.
 • 2021: De Gemeenteraad keurt overeenkomst met met NV Alinso, met het oog op het realiseren van de nieuwe ontsluitingsweg, goed.
 • 2021: De Gemeenteraad keurt overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Gent m.b.t. de modaliteiten voor de nieuwe tijdelijke en definitieve ontsluitingsweg voor bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III goed.
 • 24 Januari 2022: Gemeenteraad keurt het rooilijnplan van de nieuwe weg goed
 • 30 januari 2023: start openbaar onderzoek tot eind februari 2023.

Waar komt de nieuwe ontsluitingsweg voor Zwijnaarde II en III?

De nieuwe weg zal in de oksel van de  autosnelweg E17 liggen en zo aansluiten op de rotonde die naar de R4 gaat. Omdat dit op het terrein van het bedrijf  NV Alinso en in de 30- meterzone van de autosnelweg (bevoegdheid van de Vlaamse Overheid) ligt, sluit de Stad Gent een overeenkomst respectievelijk met NV Alinso en met Agentschap Wegen en Verkeer af.

Eerst een tijdelijke weg, later een definitieve weg

Op een stuk van het tracé staat nog een industriegebouw dat met opstalrecht aan Alinso verhuurd wordt tot 2047. Daarom zal de ontsluitingsweg in twee fasen gerealiseerd worden.

- in eerste fase legt Stad Gent een tijdelijke ontsluitingsweg langs het verhuurde industriegebouw

- in een tweede fase, na afbraak van de gebouwen op dit perceel , zal de stad in 2049 de tijdelijke weg opbreken en vervangen door een definitieve weg.

Wat staat er nu nog te gebeuren?

 • 2022:                  aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijke weg
 • 2022/23:                  procedure nieuwe naam
 • Eind 2022/begin 2023:      procedure omgevingsvergunning voor tijdelijke weg; 

 • De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft geoordeeld dat hier niet de stad maar de Provincie de vergunning verlenende overheid is omdat de ontsluitingsweg een MER screening bevat. De stad Gent dient een nieuwe aanvraag in bij de Provincie.

De stad Gent diende dus een nieuwe aanvraag in bij de Provincie. Aan de nieuwe aanvraag is terug een openbaar onderzoek gekoppeld. Dit openbaar onderzoek start op 30 januari '23 en loopt tot eind februari '23. Momenteel wordt dit administratief behandeld.

Je leest er meer over in de bewonersbrief

 • 2022-2025:        ontwerp -  aanbesteding- realisatie

Een nieuwe naam: denk er mee over na!

Dit project staat algemeen gekend als Project Nieuwescheldestraat. Omdat de weg op een nieuw tracé komt, spreken we voorlopig van 'Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Zwijnaarde II en III'. 

De nieuwe weg moet nog een eigen naam krijgen, die wordt vastgelegd door de gemeenteraad. Ook jij kan meedenken over die nieuwe naam. Eerder werd al gevraagd naar ideeën voor namen. In een latere fase kan je stemmen voor je favoriete naam. Wil je het bericht over de stemming niet missen? Vraag dan aan je wijkregisseur katelijne.vandenbrande@stad.gent om je op de hoogte te houden.

 

In het nieuws: Nieuwe ontsluitingsweg verlost woonwijk Zwijnaarde van zwaar verkeer

Dit project sluit ook aan bij de ambities en doelstellingen van het wijkplan Zwijnaarde

Locatie