Duurzame stedelijke logistiek in Gent

Dankzij het actieplan stedelijke logistiek maken we van Gent een aangename, leefbare, bereikbare, duurzame en verkeersveilige stad.

Stad Gent Plan stedelijke logistiek - bpost elektrische trailer

In een stad zijn er heel wat logistieke bewegingen: thuisleveringen, bevoorrading van winkels en horeca, werfverkeer, zelfstandigen die zich verplaatsen naar en van Gent, enz. Vandaag brengen deze bewegingen heel wat logistieke uitdagingen met zich mee. Om deze bewegingen te verbeteren en te verduurzamen, heeft de Stad Gent een actieplan rond duurzame, stedelijke logistiek opgemaakt. 

Waar willen we naartoe?

Het vervoer van goederen is essentieel in Gent. Het zorgt voor broodnodige levensmiddelen en de belangrijke aanvoer van economische goederen.

Onze visie? Tegen 2030 organiseren we de stedelijke logistiek in Gent veilig, efficiënt, duurzaam en met zo weinig mogelijk hinder.

Binnen de R40 willen we dit zelfs uitstootvrij doen. Enkel zo kunnen we:

 • de veiligheid van fietsers en voetgangers bewaken
 • veilige schoolomgevingen creëren
 • het aantal hinderlijke vrachtwagens op de openbare weg verminderen
 • de impact op het milieu en het klimaat verkleinen

programma

Het actieplan in een notendop

Benieuwd naar alle uitdagingen en acties?

Lees het volledige plan PDF (2.77 MB)

Ondersteuning en subsidies

Om van Gent een aangename, bloeiende, leefbare, bereikbare en verkeersveilige stad te maken, ondersteunen we ook heel wat ondernemers zoals handelaars en horeca-uitbaters, maar ook vervoerders en toeleveranciers. 

Ontdek alle ondersteuning en subsidies.

Last mile aanbieders

Wil je samenwerken met een last mile aanbieder, een onderneming die logistieke diensten levert in Gent met focus op de last mile? Deze onderneming ontvangt goederen in de stadsrand, bundelt die en brengt die bij de ontvanger. De Stad Gent plaatst hieronder een niet-limitatieve lijst van last mile aanbieders die je kan contacteren. 

Wens je als last mile aanbieder ook in bovenstaande lijst te verschijnen? Stuur je contactgegevens (naam onderneming, website en adres) naar het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) via ondernemen@stad.gent. Je moet als Gentse last mile aanbieder voldoen aan onderstaande 3 criteria om opgenomen te worden in deze lijst. De Gentse last mile aanbieder:

 • heeft minimaal 50 ophaal- of leveradressen in Gent
 • heeft een distributiecentrum binnen de 5 km van een snelweg en 10 km van de Gentse R40
 • gebruikt hiervoor voertuigen die minimaal voldoen aan de regels van de Gentse Lage Emissiezone en geschikt zijn voor het vervoerde volume.
 • De mindset in Gent was al langer klaar voor een duurzaam logistiek verhaal. We zijn dan ook als grootste fiets­koe­rier­dienst in België trots dat de Stad Gent een actieplan heeft op vlak van stedelijke logistiek.

  Sander Vandenberghe, co-oprichter van Cargo Velo

Voorbeelden duurzame, stedelijke logistiek in Gent

 • Cargo Velo: van wild idee tot een van de grootste spelers in België

  Toen Sander Vandenberghe in 2012 de eerste rit voor zijn fietskoerierbedrijf Cargo Velo reed, had hij nooit durven dromen dat hij 10 jaar later de grootste speler van het land zou zijn. Om die trui te veroveren volgde zijn ondernemerspad wel het grillige patroon van een koninginnenrit in de Tour. 

  Lees meer
 • Gent wil tegen 2030 zoveel mogelijk emissievrije logistiek in binnenstad

  Met een nieuw plan mikt de Stad Gent als een van de eerste steden in Vlaanderen op een emissievrije logistiek in de binnenstad tegen 2030. Wie binnen de R40 leveringen doet, zal dat vanaf dan dus zoveel mogelijk uitstootvrij moeten doen. De Stad start zelf ook met enkele initiatieven.

  Lees meer

Deze projecten kaderen in het project ‘Emissievrije stedelijke distributie’ van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. De inzichten uit deze pilootprojecten moeten mee bijdragen aan een gedragen Vlaams beleid rond zero-emissie stadslogistiek. Voor de pilootprojecten in Stad Mechelen en Stad Gent maakt het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken € 400.000 vrij.