Elektrisch rijden: publieke laadpunten

Stad Gent voorziet publieke laadpunten waar je je elektrische wagen tegen betaling kan opladen.

Stad Gent voorziet sinds 2016 een basisnet van publieke laadpalen, zodat elke Gentenaar een publiek laadpunt krijgt binnen 500 meter wandelafstand. Dit was op initiatief van Vlaanderen en gebeurde in samenwerking met Fluvius. Zo staan er intussen bijna 180 laadpalen in dienst van de laadpaaloperator (LPO) Allego. Daarnaast zorgde Gent in 2016 voor 8 publieke laadpalen van de LPO Bluecorner. Alle laadpalen werken op een vermogen van 22kW, waarmee je ongeveer 100 km per uur bijlaadt. Hiermee is Gent koploper in Vlaanderen.

De samenwerking met Fluvius liep tot 31 maart 2021. De toekomstige aanpak zijn we nu volop voor jou aan het uitwerken, maar laat het duidelijk zijn dat Gent verder blijft inzetten op elektrische mobiliteit en aan een versneld tempo het laadaanbod zal uitbreiden vanaf 2022.  

De publieke laadpunten op straat zijn bedoeld voor 10% van de laadbehoefte. Dat is een algemeen aanvaarde richtlijn binnen het Vlaamse beleid. De rest van de laadbehoefte dient ingevuld te worden door privaat laden (bv. thuis of op het werk) en onderweg laden (bv. een snellader langs de autosnelweg).

Niet alleen Stad Gent maakt werk van publiek laden. Zo komen er ook steeds meer snelladers bij op of langs snelwegen en ook op parkings van bv. Ikea, Bioplanet, Decathlon, … vind je publiek toegankelijke laadinfrastructuur.

De publieke laadpunten op straat bieden dus niet steeds garantie op een vrij laadpunt, ook al streeft Stad Gent naar een zo efficiënt mogelijke inrichting. Men zal soms op zoek moeten naar een vrij laadpunt in de buurt, of even wachten tot het laadpunt vrijkomt, of gebruik maken van andere laadoplossingen. Een elektrisch voertuig hoeft trouwens niet steeds aan een laadpaal gehangen te worden, afhankelijk van het resterende en benodigde rijbereik.

Parkeren aan laadpalen

Opgelet, er komen voortdurend nieuwe laadpalen bij. Daarom kan het zijn dat een laadpaal een tijdje zonder de hiervoor bedoelde signalisatie staat. Dan geldt hier nog steeds het aangeduide lokale of zonale parkeerregime.  Dat kan dus bijvoorbeeld een zone zijn voor betalend parkeren, voor bewoners of voor autodelen. We passen dit zo snel mogelijk aan.

Aan elke laadpaal wordt minstens 1 parkeerplaats algemeen voorbehouden voor elektrische voertuigen. Je herkent ze aan dit onderbord met pictogram van een elektrisch snoer.

Een plug-in hybride wordt wettelijk beschouwd als een elektrisch voertuig en mag dus gebruik maken van deze voorbehouden parkeerplaatsen.

Deze parkeerplaatsen vallen onder de bevoegdheid van de politie. Elektrische voertuigen hoeven hier geen parkeertarief te betalen, maar moeten wel betalen voor het stroomverbruik bij het laden. Dit houdt in dat je ook buiten je bewonerszone gratis kunt parkeren aan deze laadpalen. Als je hier wil laden en er staat een niet-elektrische voertuig, mag je steeds de politie verwittigen, op de gebruikelijke nummers voor niet dringende oproepen, zoals 09 266 61 11 of het nummer van het lokale commissariaat of wijkagent, dat je online vindt. De politie kan een GAS-boete uitschrijven van 58 euro, tot zelfs het voertuig laten takelen.

We rekenen op je solidariteit als E-rijders om je parkeerduur te beperken aan een laadpaal zodat zoveel mogelijk E-rijders de laadpalen kunnen gebruiken. Blijf dus niet langer dan nodig staan op een voorbehouden parkeerplaats aan een publieke laadpaal.

Aan veel laadpalen is daarnaast een autodeelplaats voorzien. Gent zet namelijk sterk in op elektrisch autodelen. In 2020 zijn er ongeveer 150 elektrische deelwagens actief in Gent en die hangen sterk af van vrije laadpunten. Deze plaats wordt aangeduid met het onderbord “autodelen”. Hier mogen enkel voertuigen opladen die beschikken over een geldige parkeervergunning “autodelen”. Let op: als je dus met een elektrisch voertuig een autodeelplaats gebruikt om te laden, riskeer je een retributie van 80 euro.

Ook voor de E-taxi’s zijn er 2 taxistandplaatsen ingericht, aan de laadpalen te Koningin Fabiolalaan en Graaf van Vlaanderenplein. Daar mogen enkel E-taxi’s bijladen.

Momenteel zijn er in de parkings Sint-Michiels, Reep en Sint-Pieterplein ook publieke laadpunten. Daar betaal je natuurlijk wel het gebruikelijke parkeertarief.

Als je wil weten welke signalisatie op een bepaald laadpunt aanwezig is, kan je een foto vinden via de beeldbank van GentAls het laadpunt dat je zoekt hier niet in te vinden is, betekent dit dat het signalisatiedossier nog in behandeling is en zo snel mogelijk uitgevoerd wordt.

Hoe kan je laden en betalen?

De publieke laadpalen beschikken over 2 connectoren van het type Chademo 2. In elke connector kan een geschikte laadkabel op een beveiligde wijze ingeplugd worden. Let er dus op dat je steeds zelf jouw laadkabel bij hebt en dat die lang genoeg is om tot bij de laadpaal te geraken.

Aan de publieke laadpalen kan je betalen via laadpas of app. Er zijn ook abonnementsformules beschikbaar. Alle publieke laadpalen zijn interoperabel, wat betekent dat je met 1 betaalwijze aan elke laadpaal terecht kunt. Meer informatie vind je hier:

Er staan naast de publieke laadpalen die Stad Gent voorziet ook heel wat publiek toegankelijke laadpalen op privaat domein, en natuurlijk staan er in elke stad en gemeenten nog veel publieke laadpalen. Je vindt steeds een recent overzicht, alsook heel wat nuttige informatie over milieuvriendelijke voertuigen, op de website van de Vlaamse overheid, departement Omgeving.

Zo vraag je een publieke laadpaal aan in jouw buurt

Een publieke laadpaal aanvragen kan even niet meer aangezien de opdracht van Fluvius eind maart 2021 afliep.

Hoe dit verder zal gebeuren, zijn we nu volop voor jou aan het uitwerken. We voorzien tegen het najaar van 2021 een Gents online aanvraagportaal. Tot dan moet je even gebruikmaken van de bestaande publieke laadinfrastructuur. 

Subsidies voor bedrijven die laadpalen plaatsen

Als je als organisatie of bedrijf zelf op privédomein een laadpaal publiek toegankelijk maakt dan:

Privaat laden op straat

Als je zelf geen private parkeerplaats hebt, moet je gebruik maken van de publieke laadpalen (op straat, langs de snelweg,..), de semipublieke laadpalen (bv. bij jouw werkgever, op de parkings van sommige handelszaken,...) of zorgen voor een eigen parkeerplaats met laadpunt.

  • Het is niet toegelaten om een elektrisch voertuig op te laden door een eigen laad- of verlengkabel over het voetpad te leggen. Je kan namelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.
  • Ook een kabelgoot in het voetpad voorzien is niet toegestaan. Stad Gent zal in dit geval het voetpad in oorspronkelijke staat herstellen op kosten van de veroorzaker.
  • Voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen zijn uitsluitend voorzien aan de publieke laadpalen. 

Is er nog geen publieke laadpaal in je buurt aanwezig? Vanaf het najaar 2021 kan je een nieuwe publieke laadpaal aanvragen.