Elektrisch rijden: laadpunten

De Stad Gent voorziet laadpunten waar je je elektrische wagen tegen betaling kan opladen.

Opgelet, op laadpunten geldt hetzelfde parkeerregime als op de andere parkeerplaatsen in de buurt. Dat kan dus bijvoorbeeld een zone zijn voor betalend parkeren, voor bewoners of voor autodelen.

Aan de meeste laadpalen zijn 2 parkeervakken voorzien. Je herkent ze aan een wit logo van een aansluitsnoer.

Hoe kan je laden en betalen?

 • Laadpalen van Allego
  • Vast tarief 
  • Eenmalige laden en betalen via de Smoov-app.
  • Gratis laadkaart verkrijgbaar bij Plugsurfing. Deze laadkaarten werken op alle door Allego geplaatste laadpalen en geven je ook toegang tot meer dan 30.000 laadpunten in Europa.
 • Laadpalen van Bluecorner nv
  • In de ondergrondse parkings Sint-Michiels, Reep en Sint-Pietersplein
  • Aan het politiekantoor Ekkergem
  • Aan het Rectoraat in de Sint-Pietersnieuwstraat (enkel toegankelijk voor bezoekers van het Rectoraat)
  • Aan de Skaldenstraat in de Gentse haven
  • Aan de Poel (enkel voor autodelen en bewoners)
  • In de Vincent Evrardlaan
  • In de Kasteellaan

Meer info over de tarieven vind je op de website van Bluecorner. Je kan ook een gratis laadpas aanvragen of eenmalig laden via sms.

Zo vraag je je eigen laadpaal aan

Als je een elektrische wagen hebt maar geen eigen oprit of garage, kan je bij Fluvius een laadpaal aanvragen via het klantenloket. Als je recht hebt op een laadpaal zoekt Fluvius samen met de Stad Gent naar een geschikte locatie op maximaal 500 meter van jouw woning of bedrijf.

Subsidies voor bedrijven die laadpalen plaatsen

Als je als organisatie of bedrijf zelf op privédomein een laadpaal publiek toegankelijk maakt dan:

Wat is onze visie op elektrische mobiliteit?

Elektrische mobiliteit is zonder twijfel een belangrijk onderdeel van het mobiliteitssysteem van de toekomst. De Vlaamse overheid en de Stad Gent maken dan ook werk van de uitbouw van een uitgebreid netwerk aan publieke laadpunten.

De ambitie is om 162 publiek toegankelijke laadpalen te plaatsen tege 2020. De laadpalen komen vooral op plaatsen voor autodelen of ondergrondse parkings, park-and-rides en buurtparkings. Fluvius plaatst deze laadpalen, maar laadpaaloperator Allego staat via een concessie in voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen.