Toekomstvisie voor The Loop klaar: van snelweglocatie naar levendige wijk

Naast grote kantoren, winkels en evenementen is er ook plaats voor onder meer wonen, groen, verschillende types handel en recreatie.

Het gebied The Loop zal evolueren naar een levendige wijk. Naast grote kantoren, winkels en evenementen is er ook plaats voor onder meer wonen, groen, verschillende types handel en recreatie. Dat staat in de nieuwe toekomstvisie die de Stad Gent samen met de projectpartners vooropstelt.

Mix aan functies

The Loop is vandaag een snelweglocatie, als verbinding tussen de E40 en de R4. De bebouwing is versnipperd en de buitenruimte is weinig aantrekkelijk als verblijfsruimte. De afgelopen twee jaar hebben de Stad Gent, ontwikkelaars, grondeigenaars en andere stakeholders in samenwerking met het studieteam ORG Urbanism, LiPS en Rasschaert Advocaten gewerkt aan een nieuwe toekomstvisie voor The Loop. Die is nu klaar.

De Stad Gent en de pro­ject­part­ners zien het stadsdeel ontwikkelen naar een levendige stadswijk met een mix aan functies. Een wijk, waar naast grote kantoren, winkels en evenementen ook plaats is voor wonen, groen, verschillende types handel en recreatie.

Mathias De Clercq, burgemeester

Het stadsdeel krijgt naast die verschillende functies bovendien een nieuwe structuur met méér groen en ruimte voor water. De bebouwing wordt geconcentreerd op enkele velden en maakt op andere velden plaats voor groen en water. In de wijk komen ook enkele parken.

Op de site zelf wordt ingezet op verschillende vormen van mobiliteit met punten waarop gebruikers van het ene naar het andere vervoersmiddel overstappen, een beter uitgebouwd openbaar en/of ander collectief vervoer en een netwerk van autowegen en fiets- en wandelpaden. De Pégoudlaan blijft bestaan als verbinding tussen de E40 en de R4.

Nieuwe dynamiek

Hoe de wijk er zal uitzien en wat er waar komt, ligt nog niet vast. De nieuwe toekomstvisie is een eerste stap om te komen tot een nieuw masterplan. Op basis daarvan zal de Stad Gent een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP opmaken. Zolang er geen nieuw RUP is, kunnen projecten op basis van het huidige RUP nog een vergunning krijgen. De Stad Gent en projectontwikkelaars bekijken samen hoe de projecten volgens de nieuwe inzichten vorm kunnen krijgen.

De oefening rond het formuleren van nieuwe ambities heeft ervoor gezorgd dat iedereen weer rond de tafel zit. Een performante groen-blauwe structuur met trage stromen zou de onderlegger voor een nieuwe stationswijk Loop moeten vormen.

Alexander Dhooghe, voor het consortium ORG – LiPS (Lieve De Cock) – Rasschaert Advocaten (Wim Rasschaert)

Als grondeigenaars staan we klaar om snel vooruit te gaan met de duurzame ontwikkeling van The Loop. We voelen een nieuwe dynamiek, gestoeld op de vlotte samenwerking tussen de grondeigenaars, stadsdiensten en andere betrokken partners. We spelen hier graag op in om deze bijzondere site verder vorm te geven.

Sylvianne Van Butsele, directeur strategie en operaties, sogent

Tijdelijke invullingen

De Stad Gent begeleidt nu de verdere visievorming en uitwerking van de individuele bouwvelden. Daarvoor wordt een overlegstructuur en een afsprakenkader opgezet samen met de projectpartners. Er wordt daarbij ook ingezet op tijdelijke invullingen als een test voor definitieve invullingen.

Dat de gezamenlijke toekomstvisie er nu ligt, is een belangrijke doorstart voor de ontwikkeling van The Loop. Bij de opmaak van de visie werden diverse stakeholders betrokken: Holiday Inn, AVS, Easyfairs, IKEA, Upgrade Estate, Banimmo, sogent, De Lijn, Afdeling Wegen en Verkeer, de Vlaamse regering, Unizo, Voka, vzw Poortakker, Buurtcomité Flanders Expo, Gents Milieufront en Werkgroep Milieu en Verkeer.