Vinderhoutse Bossen

Wat vind je allemaal in de Vinderhoutse Bossen? Hoe zal het gebied veranderen? Waar kan je wandelen en fietsen? Het project in vogelvlucht.

De Vinderhoutse Bossen is een bijzonder gebied: het heeft een aantrekkelijk landschap en zeer waardevolle natuur. Deze groenpool ligt in Gent (Drongen en Mariakerke) en Lievegem (Vinderhoute). Het is een gebied van bijna 640 hectare tussen de Brugse Vaart, de Beekstraat – Boskeetstraat, de Gavergrachtstraat en de dorpskern van Vinderhoute.

De Vlaamse overheid trekt de realisatie van deze groenpool en ook de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Lievegem werken mee. De stad Gent engageert zich vooral voor de inrichting van de toegangszone De Campagne. 

3 toegangszones tot de groenpool

De Vinderhoutse Bossen krijgt 3 portalen of toegangen waar je nu al je bezoek kan starten:

Deze zones zijn volledig afgestemd op recreatie, met een speelbos, speelterrein en picknickplaatsen bijvoorbeeld. Hier krijg je ook meer info over de rest van de Vinderhoutse Bossen. 

Uitgebreid wandel- en fietsnetwerk

Er komt een heel netwerk aan wandel- en fietspaden bij.

Nu al kan je de Vinderhoutse Bossen kriskras verkennen te voet en met de fiets. Momenteel zijn vijf wandelroutes en 1 toegankelijk pad  opengesteld. De routes zijn volledig bewegwijzerd en variëren in afstand van 4,3 km tot 11,3 km. Starten doe je aan een van de 3 toegangsportalen.

Sinds 2022 is er ook een toegankelijk pad (paarse lus). Deze lus is 1.4 km lang en start en eindigt aan het portaal Leeuwenhof. Deze lus is niet bewegwijzerd.

Ook een fietstocht maken door de Vinderhoutse Bossen kan. Gebruik deze fietskaart om de groenpool met de fiets te ontdekken

Wie meer wil, kan zelfs vanuit de Vinderhoutse Bossen makkelijk naar de Vallei van de Oude Kale of naar het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen.

156 hectare extra bos

De Vinderhoutse Bossen bestaat nu al uit 70 hectare zeer waardevol oud bos. Sinds 1770 is het altijd bos geweest. Het is een nat moerasbos. Dat soort bossen is zeldzaam in Vlaanderen en zelfs in Europa. Daarom is het op Europees niveau beschermd. We moeten het zeker in zijn waarde behouden en versterken.

Een ander klein maar waardevol bosje is het Rijkegasthuisbos. Dat zal snel groter worden. Hier zijn in 2014 de eerste nieuwe stukken bos aangeplant.

En dan is er ook nog het gebied van de Groene Velden. Dat deel van de Vinderhoutse Bossen werd al in 2004 - 2005 aangelegd. Het is een park met veel bos, een boomgaard een grote vijver en weitjes.

Rond de bestaande bossen wordt de komende jaren nog aangeplant. In totaal zal er 156 hectare bos bij komen.

Topplek voor natuur

Niet alles wordt bos. Op sommige plekken zal het landschap meer een mozaïek zijn van bos en grasland.

In de groenpool Vinderhoutse Bossen zijn er nog mooie ‘bulken’ bewaard. Dat zijn smalle, bolle weiden of akkertjes omgeven door sloten, knotbomen en houtkanten. Hier en daar zit er moeraskalk in de grond. Dat laagje van 5 tot 20 cm witte kalk is op het einde van de ijstijden afgezet (14.000 – 11.000 jaar geleden). Het bestaat uit de skeletjes van kiezelwiertjes die hier in de ondiepe plassen leefden. Op de plekken waar dat laagje moeraskalk in de bodem zit, groeien kalkminnende planten. Het zijn ideale plaatsen voor zeldzame en bijzondere graslanden.

Ten slotte zijn er ook nog de Lieve en de Meirebeek, 2 waterlopen die de Vinderhoutse Bossen doorkruisen en een extra dimensie geven.

De combinatie van bos, grasland, kasteelparken en waterlopen zal van de Vinderhoutse Bossen een topplek maken voor heel wat planten en dieren. En daar kan jij natuurlijk ook van genieten.

Ontwikkeling Vinderhoutse Bossen

De inrichting van de toegangszones en de speelbossen staat bovenaan op het programma. Ook de aanleg van de wandel- en fietspaden gebeurt op korte termijn. En 70% van de nieuwe bossen of 107 hectare zal tegen 2025 aangeplant zijn.

De rest volgt dan later. In 2045 moet de volledige groenpool van 640 hectare af zijn.

Door gefaseerd te werken, kunnen landbouwers hun gronden nog zo lang mogelijk gebruiken en krijgen jonge boeren door grondruil nieuwe percelen in de buurt.

Meer weten? Lees het op de projectpagina groenpool Vinderhoutse Bossen

Realisaties en parkdelen groenpool Vinderhoutse Bossen

Bekijk de kaart (juni 2022) PDF (1.94 MB)