Hoe draagt de Stad Gent zorg voor funerair erfgoed?

Elk jaar wordt een monument op een kleinere begraafplaats gerestaureerd. Sommige begraafplaatsen wil de Stad ook in hun geheel aanpakken.

Vooral de begraafplaats van Sint-Amandsberg en de Westerbegraafplaats kunnen met hun vele eeuwenoude monumenten als openluchtmusea beschouwd worden. Maar ook de kleinere begraafplaatsen hebben bijzondere graven en kapelletjes.

Elk jaar een restauratie

De Stad wil elk jaar op die kleinere begraafplaatsen één of meerdere monumenten laten restaureren.

Vaak zijn er voor gedenktekens geen nabestaanden meer en dus geen concessiehouder. Zo raken heel wat grafmonumenten in verval. Dat wil de Stad Gent tegengaan, door elk jaar een aantal graven of grafmonumenten te restaureren. Ook urnenmuren worden onderhouden en gereinigd door de Stad Gent.

Recent werden op de begraafplaats van Ledeberg en de Zuiderbegraafplaats graven gerestaureerd.

De grafheuvel van Campo Santo

De begraafplaatsen tellen niet alleen veel waardevolle grafmonumenten. Enkele daarvan zijn ook beschermd als landschap. Zo vragen ze een aanpak in hun geheel.

De grafheuvel van Campo Santo werd een tijd geleden aangepakt. Daar werden toen meer dan 20 graven onder handen genomen om verder verval in te dijken.