Huishoudelijk reglement begraaf­plaat­sen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 30 mei 2023
Datum van bekendmaking
donderdag 1 juni 2023

Beschrijving

Dit reglement bepaalt de algemene afspraken voor de begraafplaatsen in Gent, rond begraven en bezoeken. Dit reglement vormt een aanvulling op het politiereglement.