Heb jij een 'eeuwigdurende concessie'?

Dan kan je die voortaan verlengen voor een periode van 50 jaar.

Westerbegraafplaats_Thomas De Boever_LR

Tot 1971 was in ons land eeuwigdurende grafrust van toepassing. Maar over de jaren heen werd het alsmaar moeilijker om nabestaanden op te sporen die de verantwoordelijkheid konden dragen om voor een grafteken te zorgen. Dat leidde tot verval en verwaarlozing op onze begraafplaatsen, vooral bij keldergraven. De Stad Gent kon die zorgtaak wettelijk gezien echter niet op zich nemen zolang er geen gevaar heerste. Daarom besliste de federale overheid in 1971 om eeuwigdurende concessies om te zetten naar concessies van vijftig jaar. Die kunnen om de vijftig jaar zonder vergoeding hernieuwd worden.

Op zoek naar concessiehouders en nabestaanden

Sinds 2021 staat de Stad voor een grote oefening: voor heel wat graven vervalt de vijftigjarige concessie. Concessiehouders en nabestaanden opsporen om hen de vraag te stellen deze concessies te vernieuwen, is geen eenvoudige taak. Om die reden zullen de graven waarop dergelijke concessie rust niet enkel opgenomen worden in een register dat aan de ingang van de Gentse begraafplaatsen komt. Ook een speciaal kenteken bij het graf zelf geeft aan dat de concessie vernieuwd kan worden. De vernieuwing van de grafconcessie voor de komende 50 jaar is kosteloos, maar gebeurt niet automatisch. Je geeft door aan de Dienst Burgerzaken dat je de concessie wil hernieuwen voor de komende 50 jaar. Voor die periode draag je dus ook zorg voor het graf.

Hergebruik of peterschap

Worden concessies niet vernieuwd, dan wordt het grafteken eigendom van de Stad Gent. Vanaf dat moment is het dan ook de verantwoordelijkheid van de Stad om het grafteken te onderhouden. Maar de zorg voor honderden graftekens is voor de Stad geen evidentie. Voor de graftekens waarvoor de eeuwigdurende concessie niet verlengd werd, gaat de Stad daarom op zijn beurt op zoek naar burgers die ze onder hun hoede willen nemen, zonder dat ze daarvoor een concessie dienen aan te gaan.
Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk, hergebruik of peterschap. Zowel de Stad Gent, als de Provincie Oost-Vlaanderen voorzien subsidies om dergelijke graven te herstellen en te onderhouden. Wanneer graven geen concessionaris vinden en geen erfgoedwaarde hebben, kan de Stad beslissen deze te verwijderen, om zo plaats te maken voor een nieuwe invulling van het terrein.

Ben je concessionaris van een graf met voormalige eeuwigdurende concessie?

Dan kan je contact opnemen met de Dienst Burgerzaken.