Vraag het peter- of meterschap van een graf aan

Via een peter- of meterschap kunnen particulieren, verenigingen of scholen het graf van een historisch belangrijke persoon onderhouden.

Waar gaat het over?

Het Gentse funerair erfgoed telt veel waardevolle graven. De Stad Gent wenst bepaalde oude grafmonumenten aan de zorg van een peter of meter toe te vertrouwen met het oog op het in-stand-houden van het graf of eventueel de restauratie ervan.

De Stad Gent beslist welke grafmonumenten in aanmerking komen voor dit peter- of meterschap.

De Stad Gent of de concessionaris blijft eigenaar van het grafmonument.

Wat zijn de voorwaarden?

Grafmonumenten die voor het peter- of meterschap in aanmerking komen, moeten voldoen aan deze voorwaarden:

 • het is een keldergraf of een grondgraf;
 • het is een graf van een persoon van lokaal of bovenlokaal historisch belang;
 • het graf is waardevol, maar komt niet meer in aanmerking voor hergebruik;
 • het graf is in een staat dat instandhoudingswerken en/of restauratiewerken voldoende zijn.

Zowel particulieren als verenigingen of bedrijven kunnen peter of meter worden van een grafmonument.
Nabestaanden van de eerste of tweede graad van de bekende Gentenaar, kunnen dat echter niet.

Hoeveel kost het?

Het peter- of meterschap van een graf van een historisch belangrijke Gentenaar is kosteloos.

Welke stappen zijn er?

 1. Als je, al dan niet in overleg met de Groendienst, een graf hebt uitgekozen, dien je het aanvraagformulier voor het peter- of meterschap in bij de Stad Gent.
 2. Het funerair team van de Stad Gent verleent advies aan het college van burgemeester en schepenen of er al dan niet een peter- of meterschap over het grafmonument kan verleend worden. Het houdt daarbij rekening met de voorwaarden van hierboven.
 3. Het college van burgemeester en schepenen keurt het peter- of meterschap al dan niet goed.
 4. De Stad Gent legt de afspraken voor de nodige instandhoudings- en/of restauratiewerken vast in een overeenkomst.
 5. Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst goed.
 6. Als je restauratie- of renovatiewerken wil uitvoeren, dien je bij het funerair team een renovatie- of restauratiedossier in. Het dossier bevat minimaal:
  • de aanpak van de renovatie of restauratie;
  • de te gebruiken producten;
  • de technieken voor de verschillende materialen;
  • eventuele wijzigingen die u wilt aanbrengen;
  • de aannemer die de werken zal uitvoeren. Deze moet ervaring in restauratiewerken kunnen aantonen.

Standaard ga je het peter- of meterschap aan voor een periode van 9 jaar. Die periode kan stilzwijgend verlengd worden met opnieuw 9 jaar. Jij, de Stad Gent of de concessionaris van het graf kan het peter- of meterschap te alle tijde opzeggen.

Gelijkaardige producten

Dien een restauratiedossier in voor een grafteken

Vraag het peter- of meterschap van een graf aan