Plannen voor nieuwe wijk Afrikalaan: naast winkels en bedrijven ook 670 extra woningen

Er komt ook meer groen, en een fiets- en wandelbrug over de Afrikalaan die het Kapitein Zeppospark met het Scandinaviëpark verbindt.

Een eerste schets van een mogelijke combinatie wonen-werken in de Afrikalaan. Deze schets komt uit een voorstudie en is nog geen concreet plan. © Tab Architect

De Stad Gent start met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de buurt van de Afrikalaan. In de nieuwe stadswijk is er ruimte voor bedrijven, winkels en horeca, maar ook voor zo'n 670 extra woningen. Er komt ook meer groen, en een fiets- en wandelbrug over de Afrikalaan die het Kapitein Zeppospark met het Scandinaviëpark verbindt.

Wonen én werken

Het gaat om het gebied tussen de Koopvaardijlaan en de spoorweg Gent-Eeklo, die daar een brede bocht maakt richting Dampoort. De buurt bestaat nu nog uit een amalgaam van bedrijven (Christeyns, Carnoy, tweedehandszaken, autogarages, enzovoort), met daartussen verspreide open ruimtes en enkele woningen, waaronder de appartementen van de Scandinaviëstraat. Het nieuwe RUP mikt op een combinatie van woon- en werkfuncties, wat zorgt voor een optimaal gebruik van beperkte ruimte én voor sociale cohesie en meer dynamiek.

Het RUP Afrikalaan heeft als doel de buurt op te waarderen en toegankelijker te maken. De ontplooiing van de Oude Dokken, de aanleg van de Verapazbrug, het verleggen van de R40 naar de Afrikalaan en de nieuwe aansluiting aan het Dam­poort­knoop­punt zorgen voor een volledig nieuwe dynamiek. Samen met Oude Dokken is het RUP een écht pilootproject waar volop wordt ingezet op de verwevenheid van functies.

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

Volwaardige stadswijk, met extra woningen

Door een verouderd planningskader en de uitbreidingswensen van de economische spelers was een nieuw RUP noodzakelijk. De opmaak van het RUP zit nu nog in de startfase, met de goedkeuring van de zogenaamde startnota. Daarin staan wel al een aantal krachtlijnen voor de ontwikkeling van het gebied. De Stad Gent heeft de ambitie om er een nieuwe wijk van te maken, waar het aangenaam is om te wonen, te werken én te verblijven.

De Stad Gent kiest nog steeds voor economie, maar voegt woningen toe om tot een volwaardige, gemengde stadswijk van de toekomst te komen. Op bepaalde, goed gekozen plaatsen, voornamelijk aan de westelijke zijde, kunnen er zo’n 670 woningen bijkomen, een combinatie van gezinswoningen en appartementen. Daarnaast is er ruimte voor kleine horeca, buurtwinkels en gemeenschapsvoorzieningen.

Bedrijven én groen

Er komt ook voldoende ruimte voor nieuwe maakbedrijven aan de westelijke zijde, in totaal zo’n 55.000 vierkante meter. In het zuidelijk deel, op wandelafstand van het station Gent-Dampoort, is ook ruimte voor kantoren. De oostelijke zijde blijft een voornamelijk economische invulling kennen. Bestaande bedrijven zoals Christeyns kunnen er blijven, met aandacht voor de relatie met de nabijgelegen appartementen en woningen.

 

Fietsers en voetgangers krijgen volop toegang tot het gebied. Er komt voldoende ruimte voor groen en water en de nieuwe wijk wordt klimaatbestendig. De Stad Gent breidt de bestaande parken langs het water verder uit en een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Afrikalaan zal het Kapitein Zeppospark met het Scandinaviëpark verbinden.

Infomoment

Tijdens het verdere verloop van de procedure krijgt iedereen de kans om de plannen in te kijken en opmerkingen te geven. In het najaar volgt een raadplegingsperiode, met een infomoment in oktober. Buurtbewoners en bedrijven krijgen een uitnodiging in de bus. Alle informatie en documenten zijn ook te vinden zijn op de stadswebsite.